Hợp tác cùng phát triển

KDH – Cơ hội ngắn hạn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 21/08/2019    448

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 6T19 giảm 9% yoy, hoàn thành 25,6% dự báo cả năm vì phần lớn khối lượng bàn giao rơi vào nửa cuối 2019.
  • Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán của KDH tăng 73% nhờ mở bán mới dự án Venita Park và Lovera Vista trong cuối năm 2019.
  • Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu điều chỉnh còn 28.300 đồng/CP do phát hành 30% cổ phiếu trong Q2/2019 và giả định giá bán dự án cao hơn
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND24.000 VND28.200 2,08% MUA BẤT ĐỘNG SẢN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY