Hợp tác cùng phát triển

KDC – Ngày trở về của Kido’s Bakery – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 29/10/2021    1006

Chia sẻ

  • Trong 9T21, KDC đạt 7.444 tỷ đồng (+24,4% svck) doanh thu và 458 tỷ đồng (+197% svck) lợi nhuận ròng, hoàn thành 100% dự phóng.
  • KDC ra mắt thương hiệu mới “KIDO’s Bakery” và chuỗi cửa hàng F&B – Chuk Chuk – vào Q3/21, đánh dấu sự trở lại lĩnh vực bánh kẹo.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 69.800 đồng, sau khi điều chỉnh tăng 7,5% đối với định giá P/E và 7,2% đối với định giá DCF.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND57.300

VND69.800

2,62%

Khả quan

Hàng tiêu dùng

LNR trong Q3/21 tăng nhẹ do biên lợi nhuận gộp thấp hơn

Doanh thu (DT) Q3/21 của KDC tăng 10,4% svck lên 2.556 tỷ đồng nhờ tăng trưởng DT từ mảng dầu ăn, +9,0% svck và mảng thực phẩm +14,8% svck trong khi biên lợi nhuận gộp (LNG) giảm 3,5 điểm % svck xuống 19,2% do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Trong Q3/21, tỷ lệ thuế suất hiệu dụng của KDC giảm xuống 12,7% từ 21,6% trong Q3/20. Trong khi đó, tỷ lệ lợi ích cổ đông thiểu số / lợi nhuận sau thuế (MI/LNST) giảm 5 điểm % svck xuống 8,6% nhờ việc hợp nhất với KDF vào cuối năm 2020. Như vậy, lợi nhuận ròng Q3/21 vẫn tăng 9,8% svck lên 114 tỷ đồng. Trong 9T21, doanh thu và lợi nhuận ròng của KDC tăng 24,4% svck / 197% svck, đạt 7.444 tỷ đồng và 458 tỷ đồng, hoàn thành 100% dự báo của chúng tôi trong năm 2021.

Chính thức trở lại lĩnh vực bánh kẹo và triển khai chuỗi cửa hàng F&B

Ngày 19/10, KDC chính thức ra mắt thương hiệu “KIDO’s Bakery” chuyên cung cấp các sản phẩm bánh tới mạng lưới 450.000 điểm bán của mình. Ngoài ra, KDC thành lập chuỗi cửa hàng cà phê và trà sữa Chuk Chuk với mục tiêu mở 200/1000 cửa hàng đến năm 2023/2025. Trong năm 2022/23, chúng tôi kỳ vọng KIDO’s Bakery sẽ đóng góp 2,3% / 2,6% vào DT của KDC và 4,0%/4,4% vào lợi nhuận gộp của KDC.

Thay đổi dự phóng năm 2022/23

Chúng tôi nâng dự phóng DT của KDC trong năm 2022/23 lên 11%/13,4% so với báo cáo trước chủ yếu nhờ vào kết quả hoạt động tốt hơn mong đợi của mảng dầu ăn sau khi tái cơ cấu. Chúng tôi giảm biên LNG năm 2022/23 xuống 2,0 điểm %/1,3 điểm % phản ánh áp lực tăng giá nguyên vật liệu. Chúng tôi tăng chi phí BH&QLDN lên 8,5%/7,9% và giảm tỷ lệ MI/LNST 6 điểm%/6 điểm% để phản ánh chiến lược và sự thành công trong việc tái cơ cấu tập đoàn KDC. Kết quả là, lợi nhuận ròng của KDC trong năm 2022/23 tăng 1,3%/ 9,2%.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 69.800 đồng

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 7,4% lên 69.800 đồng sau khi điều chỉnh tăng 7,5% theo định giá P/E và 7,2% theo định giá chiết khấu dòng tiền. Động lực tăng giá gồm 1) quy trình M&A nhanh hơn dự kiến, 2) liên doanh với Vinamilk, KDC’ Bakery và chuỗi cửa hàng Chuk Chuk thành công. Rủi ro gồm 1) quá trình M&A chậm hơn dự kiến, 2) tăng trưởng các mảng kinh doanh thấp hơn dự kiến và 3) giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng & quản lý cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status