Hợp tác cùng phát triển

KBC – Những điểm chính trong ĐHCĐ bất thường lần 1/2022 – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 10/02/2022    973

Chia sẻ

 • KBC ghi nhận LN ròng Q4/21 đạt 212 tỷ đồng (+9,3% svck). LN ròng 2021 tăng 249,8% svck đạt 783,7 tỷ đồng, hoàn thành 74% dự phóng.
 • KBC đặt mục tiêu doanh thu 2022 đạt 9.800 tỷ đồng (+127,5% svck) và LN ròng 4.500 tỷ đồng (+474,2% svck).
 • ĐHCĐ đã thông qua trả cổ tức 33,33% và đề xuất tăng vốn thông qua việc phát hành riêng lẻ trong 2022.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND56.400

VND81.800

0,0%

Khả quan

Bát động sản

Lợi nhuận (LN) ròng Q4/21 tăng chậm hơn dự kiến

 • Trong Q4/21, KBC cho thuê 31,2ha đất khu công nghiệp (KCN) (-22,2% svck), đến từ KCN Quang Châu (15,9ha) và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (15,3ha).
 • KBC ghi nhận khoản lỗ bất thường 115,8 tỷ đồng do việc chuyển nhượng đất KCN giữa các khách thuê trong Q4/21 và phần lớn được bù đắp một khoản tương đương vào doanh thu Q4/21.
 • Biên LN gộp Q4/21 tăng 41,9 điểm % svck lên 59,6%, về mức bình thường do trong Q4/20 KBC điều chỉnh tăng chi phí phát triển của KCN Quang Châu.
 • Doanh thu tài chính Q4/21 giảm mạnh 80,7% svck còn 52,0 tỷ đồng, trở lại mức bình thường do KBC ghi nhận khoản lãi 250,5 tỷ đồng trong Q4/20 nhờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Đầu tư Sài Gòn – Huế.
 • KBC ghi nhận DT Q4/21 đạt 1.232 tỷ đồng (+0,9% svck) và LN ròng đạt 212 tỷ đồng (+9,3% svck).
 • Lũy kế, DT 2021 đạt 4.308,6 tỷ đồng (+100,3% svck) và LN ròng đạt 783,7 tỷ đồng (+249,8% svck), hoàn thành lần lượt 92,6%/74,0% dự phóng.

KBC đặt mục tiêu LN ròng 2022 đạt 4,500 tỷ đồng (+474,2% svck)

 • Ban lãnh đạo chia sẻ KBC hiện đang tích cực xin cấp phép đầu tư tại 3 KCN (gần 1,300ha) tại Hải Dương sau khi được bổ sung vào quy hoạch cuối 2021, trong đó KBC đã nộp hồ sơ cấp phép đầu tư tại KCN Bình Giang 1 (150ha).
 • KCN Tràng Duệ 3 đã nộp hồ sơ chờ chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Công ty đã hoàn tất đền bù giải tỏa hơn 100ha và dự kiến có thể bắt đầu bàn giao từ Q2/22. Trước đó, KBC chia sẻ tại KCN Tràng Duệ 3, công ty đã ký MOU cho thuê 35ha với giá 135 USD/m2 và dự kiến ký MOU với LG Display Việt Nam thuê 80ha với giá 130 USD/m2.
 • KBC hiện đang tìm kiếm và lựa chọn nhà thầu thi công tại dự án KĐT Tràng Cát và kỳ vọng bắt đầu san nền 50-80ha đầu tiên vào đầu Q2/22. Kế hoạch chi tiết sẽ được chia sẻ trong ĐHCĐ thường niên 2022.Trong Q4/21, KBC cho thuê 31,2ha đất khu công nghiệp (KCN) (-22,2% svck), đến từ KCN Quang Châu (15,9ha) và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (15,3ha).
 • KBC đặt mục tiêu doanh thu 2022 đạt 9.800 tỷ đồng (+127,5% svck) và LN ròng 4.500 tỷ đồng (+474,2% svck).

Kế hoạch tăng vốn trong 2022:

 • KBC dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 26,3% số cổ phiếu lưu hành) nhằm bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu các khoản nợ vay, và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
 • Giá chào bán được ĐHĐCĐ xác định không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày được chấp thuận.
 • Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng đối với nhà đầu tư chiến lược và 18 tháng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 • ĐHĐCĐ thông qua trả cổ tức cổ phiếu 2021 với tỷ lệ 33,33%.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status