Hợp tác cùng phát triển

KBC – Kết quả trái chiều – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 06/05/2020    766

Chia sẻ

  • Doanh thu (DT) Q1/20 tăng 11,2% sv cùng kỳ, đạt 556 tỷ đồng nhờ vào DT cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) tăng 18% sv cùng kỳ, chủ yếu đến từ KCN Tân Phú Trung.
  • Lơi nhuận ròng giảm 40% sv cùng kỳ, chỉ đạt 54 tỷ đồng, tương đương với 5,2% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu 17.500 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 12.900

VND 17.500

0%

KHẢ QUAN

Bất động sản

Doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận ròng giảm mạnh

  • DT Q1/20 của KBC tăng 11,2% sv cùng kỳ lên 556 tỷ đồng nhờ vào doanh thu cho thuê đất KCN tăng 18% sv cùng kỳ lên 422 tỷ đồng. Doanh thu Q1/20 từ khu dân cư đạt 46 tỷ đồng trong khi Q1/19 không ghi nhận doanh thu từ mảng này. Doanh thu từ bán và cho thuê nhà xưởng giảm 72% so với cùng kỳ xuống 26 tỷ đồng.
  • Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê trong Q1/20 là 14,5 ha, phần lớn xuất phát từ KCN Tân Phú Trung, công ty con KBC sở hữu 72%.
  • Giá vốn hàng bán tăng 20,6% sv cùng kỳ do chi phí nhà xưởng tăng thêm khoảng 6 tỷ đồng tại KCN Tràng Duệ và chi phí giải phóng mặt bằng tăng 25% sv cùng kỳ tại KCN Tân Phú Trung, dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm 4,4 điểm % xuống còn 43,9%.
  • LNTT tăng 9,1% sv cùng kỳ do chi phí tài chính ròng giảm từ 40 tỷ đồng trong Q1/19 xuống còn 31,7 tỷ trong Q1/20. Tuy nhiên, lợi ích cổ đông thiểu số tăng vọt 182% sv cùng kỳ khi 76% doanh thu Q1/20 chủ yếu đến từ công ty con tại KCN Tân Phú Trung. Do đó, LN ròng Q1/20 giảm 40% sv cùng kỳ xuống còn 54 tỷ đồng, chỉ đạt 5,2% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu 17.500 đồng/cp

Rủi ro giảm giá gồm 1) việc cho thuê đất KCN chậm lại, 2) dự án Phúc Ninh tiếp tục bị trì hoãn và 3) KCN Nam Sơn-Hạp Lĩnh tiếp tục bị trì hoãn. Động lực đánh giá lại gồm 1) tốc độ cho thuê đất KCN và bán BĐS dân cư tăng mạnh và 2) chấp thuận phát triển KCN Tràng Duệ 3.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status