Hợp tác cùng phát triển

HPG – Thông điệp của lãnh đạo giúp cho lo ngại dịu xuống – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/12/2018    115

Chia sẻ

  • Chúng tôi vừa tham gia buổi gặp mặt nhà đầu tư của HPG gần đây. Ban quản trị cho biết HPG đã hoàn thành kế hoạch cả năm trong 11T2018.
  • Ban quản trị đặt mục tiêu tăng khối lượng tiêu thụ lên 3,5 – 4tr tấn thép dài trong năm 2019 so với 2,3tr tấn trong năm 2018.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND34.650

VND47.800

0,00%

MUA 

THÉP

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status