Hợp tác cùng phát triển

HPG – Tăng trưởng vượt trội trong quý 2/2020 – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 29/07/2020    1146

Chia sẻ

 • Lợi nhuận ròng (LNR) Quý 2/2020 tăng 34,8% svck nhờ vào mảng thép (LNR tăng 20,4% svck) và mảng nông nghiệp (LNR tăng 22 lần svck).
 • Doanh thu và LNR 6T/2020 theo sát với kỳ vọng của chúng tôi khi hoàn thành lần lượt 46,0% và 51,4% dự phóng cả năm.
 • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 26.900 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 22.375

VND 26.900

1,86%

KHẢ QUAN

Thép

Tăng trưởng LNR Quý 2/2020 cao nhất 2 năm

 • Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã công bố KQKD ấn tượng trong Quý 2/2020 với doanh thu tăng 35,3% svck đạt 20.422 tỷ đồng và LNR tăng 34,8% svck lên 2.743 tỷ đồng.
 • Doanh thu mảng thép tăng 49,1% svck nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 74,2% svck trong Quý 2/2020. Đáng chú ý, đã có 480.263 tấn phôi thép được tiêu thụ trong Quý 2/2020 (sv mức không đáng kể trong Quý 2/2019). Chúng tôi ước tính giá bán thép bình quân đã giảm khoảng 13,5% svck trong Quý 2/2020 khi công ty tiếp tục nỗ lực duy trì giá bán thấp để giành thêm thị phần.
 • Mảng nông nghiệp ghi nhận LNR 360 tỷ đồng, tăng 22 lần từ mức chỉ 17 tỷ đồng của Quý 2/2019 nhờ giá thịt lợn tăng mạnh 151% svck trong Quý 2/2020 (do chịu ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi).
 • Doanh thu 6T/2020 tăng 31,9% svck đạt 38.655 tỷ đồng, trong khi đó LNR tăng 31,1% svck đạt 5.028 tỷ đồng, tương đương 51,4% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Sản lượng tiêu thụ thép vượt trội sv toàn ngành

 • Trong 6T/2020, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 1,5 triệu tấn (tăng 12,4% svck), vượt trội sv mức giảm 8,7% svck của toàn ngành (tương đương 4,9 triệu tấn). Nhờ vậy, thị phần của HPG tăng lên mức 30,9% trong 6T/2020 từ mức chỉ 26,1% năm 2019.
 • Sản lượng tiêu thụ ống thép 6T/2020 giảm nhẹ 4,4% svck đạt 347.100 tấn, tuy nhiên vẫn tốt hơn sv mức giảm 6,9% svck của toàn ngành. Thị phần ống thép của HPG trong 6T/2020 đạt 31,1%.
 • Trong 6T/2020, tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng HPG tăng đến từ 2 động lực chính: 1) sản lượng tiêu thụ tại miền Nam tăng 94% svck lên 357.182 tấn, và 2) sản lượng xuất khẩu tăng 67,4% svck lên 202.880 tấn.

Khu liên hợp thép Dung Quất (KLHDQ) giai đoạn 1 đang hoạt động tối đa công suất

 • Dựa vào sản lượng phôi thép sản xuất ra của HPG trong 6T/2020 ở mức 2,6 triệu tấn, chúng tôi ước tính hiệu suất vận hành của toàn bộ các nhà máy thép hiện có (bao gồm Hải Dương, Hưng Yên và Dung Quất giai đoạn 1) vào khoảng 98% trong Quý 2/2020.
 • Chúng tôi cũng lưu ý rằng HPG đã vận hành lò cao số 2 và hoàn thành KLHDQ giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 năm 2019. Như vậy, nhà máy đã hoạt động gần tối đa công suất thiết kế chỉ sau 7 tháng đi vào hoạt động.
 • Ban lãnh đạo HPG kỳ vọng nhà máy thép cuộn cán nóng (HRC) sẽ vận hành thương mại trong tháng 9/2020.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 26.900 đồng/cp

 • Chúng tôi không thay đổi giá mục tiêu là 26.900 đồng dựa trên sự kết hợp hai phương pháp định giá với tỷ trọng bằng nhau: 1) P/E mục tiêu 8,0x cho EPS 2020; và 2) mô hình định giá DCF 10 năm.
 • Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng đến nhu cầu thép và 2) nhà máy HRC vận hành chậm hơn dự kiến. Động lực tăng giá là giá quặng sắt thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status