Hợp tác cùng phát triển

HPG – Hưởng lợi từ biến động giá nguyên vật liệu – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 16/12/2020    1112

Chia sẻ

  • Sản lượng tiêu thụ thép dài đạt 4,7 triệu tấn (tăng 80,8% svck) trong 11T20, tương đương 93% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi tăng dự phóng EPS giai đoạn 2021-2022 lần lượt 9,4-8,1% phản ánh giả định giá bán thép cao hơn và giá than luyện cốc thấp hơn.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan và tăng giá mục tiêu lên 47.300 đồng/cp nhờ việc tăng EPS dự phóng của năm 2021-2022 và giảm lãi suất phi rủi ro.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 39.250

VND 47.300

1,27%

KHẢ QUAN

Thép

Sản lượng tiêu thụ thép dài tháng 11/2020 tăng mạnh 34,8% svck

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tháng 11/2020 đạt 344.000 tấn (tăng 14,2% svck), phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Sản lượng bán phôi thép đạt 170.000 tấn trong tháng 11/2020, gấp đôi sv mức 79.989 tấn của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11T20, HPG ghi nhận sản lượng tiêu thụ thép dài (bao gồm thép xây dựng và phôi thép) tăng trưởng ấn tượng 80,8% svck đạt 4,7 triệu tấn, tương đương 93% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Tăng dự phóng doanh thu HRC Q4/20 nhờ việc sản lượng tiêu thụ và giá bán cao hơn dự kiến

HPG công bố sản lượng sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 170.000 tấn trong tháng 11/2020, cao hơn 15% dự phóng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tăng 10,9% dự phóng sản lượng sản xuất HRC lên 637.500 tấn trong năm 2020. Trong đó, sẽ có 286.875 tấn HRC được sử dụng nội bộ và 350.625 tấn HRC được bán ra thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng giả định giá bán HRC trung bình trong Q4/20 lên 555 USD/tấn (tăng 6,7% sv dự phóng trước) nhằm phản ánh đà tăng hiện tại của giá HRC do ảnh hưởng của việc thiếu hụt nguồn cung tạm thời của mặt hàng này trên thế giới.

Chúng tôi tăng dự phóng BLNG năm 2021/22 lần lượt 0,9/1,0 điểm %

Chúng tôi tăng dự phóng biên lợi nhuận gộp (BLNG) năm 2021/22 lần lượt 0,9/1,0 điểm %, nhờ vào (1) giả định giá than cốc thấp hơn 7,4/16,1% và (2) giả định giá bán thép cao hơn 2,8/1,9%, bất chấp giả định giá quặng sắt cao hơn 8,2/13,3%. Do đó, chúng tôi tăng dự phóng LN ròng 2021-22 thêm 9,4/8,1% đạt lần lượt 16.196 tỷ/18.197 tỷ đồng (tăng 27,9 svck/ tăng 12,4% svck).

Duy trì khuyến nghị Khả quan và tăng giá mục tiêu lên 47.300 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 47.300 đồng/cp nhằm phản ánh mức tăng EPS 2021-2022. Định giá của chúng tôi dựa trên sự kết hợp hai phương pháp với tỷ trọng bằng nhau: (1) P/E mục tiêu 10,0x cho EPS 2021 và (2) định giá DCF 10 năm. Trong mô hình định giá DCF, chúng tôi sử dụng WACC ở mức 12,2% (sv 12,9% trước đó) sau khi giảm lãi suất phi rủi ro xuống 3% (từ mức 4% trước đó). Rủi ro giảm giá: tăng trưởng nhu cầu thép chậm hơn dự kiến. Động lực tăng giá: giá quặng sắt thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status