Hợp tác cùng phát triển

HPG – Báo cáo phân tích

Báo cáo phân tích DN 26/04/2018    844

Chia sẻ

 

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND53.500

VND80.000

0,00%

MUA 

VẬT LIỆU CƠ BẢN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status