Hợp tác cùng phát triển

HPG – Báo cáo ĐHCĐ

Báo cáo phân tích DN 28/03/2018    148

Chia sẻ

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức thành công ĐHCĐTN vào cuối tuần trước. Thông tin đáng chú ý tại đại hội là mục tiêu phát triển giai đoạn 2017-20 với mức tăng trưởng bình quân hàng năm doanh thu và LNST lần lượt là 29,4% và 23,3%. Cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu này đến từ đóng góp của khu liên hợp thép Dung Quất. Định giá hiện tại của cổ phiếu HPG là không rẻ, tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá cao tiềm năng tích
cực của công ty trong dài hạn.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND59.900

N/A

0,00%

KHÔNG ĐÁNH GIÁ 

VẬT LIỆU CƠ BẢN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status