Hợp tác cùng phát triển

HDG – Gặt hái thành quả từ đầu tư năng lượng tái tạo – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 25/05/2022    356

Chia sẻ

  • Dự án Charm Villas là động lực quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận (LN) ròng giai đoạn 2022-23.
  • Chúng tôi kỳ vọng doanh thu (DT) mảng năng lượng sẽ tăng 38,4% svck trong năm 2022 nhờ đóng góp đủ năm của 3 nhà máy điện mới.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 55.100 đồng nhờ tăng EPS dự phóng năm 2022-23 lần lượt 11,1%-50,2%.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND46.200

VND55.100

3,25%

KHẢ QUAN

Tập đoàn đa ngành

Mảng năng lượng bứt phá bù đắp cho lượng bàn giao hạn chế của mảng bất động sản (BĐS) trong Q1/22
Trong Q1/22, HDG ghi nhận 685 tỷ đồng DT và 244 tỷ đồng LN ròng, hoàn thành lần lượt 14,2%/29,7% dự phóng cả năm của chúng tôi. Đáng chú ý, DT mảng năng lượng tăng mạnh 97,9% svck và đóng góp 70% tổng DT công ty nhờ sản lượng điện tăng 152% svck khi (1) hiện tượng La Nina giúp các nhà máy thủy điện đạt hiệu suất vận hành cao và (2) đóng góp mới của 3 nhà máy. Trong khi đó, DT mảng BĐS lại giảm 86,4% svck do trong kỳ chỉ bàn giao 6 căn tại dự án Charm Villas so với mức cao của cùng kỳ năm trước (khi ghi nhận từ Hado Centrosa). Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh thấp của mảng BĐS trong Q1/22 sẽ chỉ là tạm thời khi cao điểm bàn giao tại Charm Villas sẽ diễn ra trong Q2/22 và Q4/22.

Mở bán Charm Villas giai đoạn 3 với giá bán cao hơn
HDG dự kiến sẽ mở bán giai đoạn 3 (130 căn) tại dự án Charm Villas trong tháng 6/2022. Theo khảo sát của chúng tôi, giá bán tại các dự án lân cận đã tăng 40-45% svck trong Q1/22. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá bán của giai đoạn 3 sẽ cao hơn 35% so với dự phóng trước đó. Điều này khiến chúng tôi điều chỉnh tăng 18% tổng giá trị phát triển (GDV) của Charm Villas lên 5.200 tỷ đồng. Dự án sẽ đóng góp 41% tổng DT của HDG trong năm 2022-23.

Chúng tôi điều chỉnh tăng LN ròng thêm 11,1%-50,2% trong năm 2022-23
Điều chỉnh dự phóng của chúng tôi phản ánh (1) giá bán trung bình cao hơn của Charm Villas giai đoạn 3, và (2) giá bán điện trên thị trường cạnh tranh cao hơn trong năm 2022-23. Chúng tôi kỳ vọng DT mảng năng lượng sẽ tăng 38,4% svck và chiếm 48% tổng DT công ty trong năm 2022 nhờ đóng góp đủ năm của 3 nhà máy mới. Kết quả là LN ròng của HDG sẽ tăng 13,8% svck giúp ROE đạt mức 26,3% trong năm 2022.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 55.100 đồng/cp
Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 31,5% lên 55.100 đồng/cp nhờ tăng EPS dự phóng năm 2022-23 lần lượt 11,1%-50,2%. Tiềm năng tăng giá là việc đưa vào khai thác các nhà máy năng lượng và dự án BĐS mới. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) thời tiết xấu ảnh hưởng đến hiệu suất các nhà máy điện và (2) doanh số bán hàng kém tại dự án Charm Villas giai đoạn 3.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

 

DMCA.com Protection Status