Hợp tác cùng phát triển

HDG – BÁO CÁO NGẮN

Báo cáo phân tích DN 18/10/2019    178

Chia sẻ

 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND35.500 N/A 2,82% KHÔNG ĐÁNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status