Hợp tác cùng phát triển

HDB – NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SÁP NHẬP VỚI PGBANK

Báo cáo phân tích DN 04/05/2018    199

Chia sẻ

Thương vụ sáp nhập PGBank vào HDB sẽ mang lại lợi ích dài hạn nhưng EPS sẽ bị pha loãng trong ngắn hạn, do đó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu HDB.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status