Hợp tác cùng phát triển

HDB – Duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 22/08/2022    400

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng mạnh 34% svck; theo đó LN 6T22 tăng 28,3% svck, hoàn thành 53% dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng LN của HDB tăng trưởng 26%/24% svck trong 2022-23.
  • Định giá hấp dẫn; duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 35.900đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND26.250

VND35.900

0%

KHẢ QUAN

Tài chính

KQKD 6T22: phù hợp với dự phóng
Tổng thu nhập hoạt động Q2/22 tăng trưởng 31% svck nhờ thu nhập lãi thuần tăng 31,2% svck (tăng trưởng tín dụng 17,4% svck và NIM mở rộng 45 điểm cơ bản). Thu nhập ngoài lãi cũng ghi nhận tăng trưởng tốt 31,2% svck dựa trên mức tăng 54% của thu nhập từ phí. Chi phí trích lập dự phòng tăng 61% svck, dẫn đến LN Q2/22 tăng 34% svck lên 2.079 tỷ đồng, theo đó LN 6T22 đạt 3.998 tỷ đồng (+28,3% svck) – hoàn thành 53% dự phóng cả năm của chúng tôi.
Tập trung hơn vào cho vay bán lẻ giúp tối ưu NIM
Bối cảnh tăng trưởng tín dụng hạn chế dưới áp lực lạm phát, và việc giám sát dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã là động lực để HDB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cho vay bán lẻ cốt lõi (cho vay hộ gia đình, nông nghiệp, v.v) và tài chính tiêu dùng để tối ưu lợi suất tài sản và NIM. Mặc dù tài sản sinh lời chỉ tăng 1,8% so với đầu năm cho đến cuối Q2/22, cho vay khách hàng ghi nhận tăng mạnh 17% (cho vay bán lẻ +21%, chiếm 48% tổng cho vay). Thực tế, lợi suất tài sản của HDB đã cải thiện 64 điểm cơ bản từ đầu năm, giúp NIM đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 4,9%. Bất chấp bối cảnh lãi suất huy động tăng từ nửa cuối năm nay trở đi, chúng tôi tin rằng HDB vẫn có khả năng để duy trì NIM cao nhờ việc tiếp tục mở rộng cho vay đến các khu vực nông thôn, nơi còn nhiều dư địa để phát triển (xem báo cáo lần đầu của chúng tôi để biết thêm chi tiết).
Duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ
Nhờ bảng cân đối kế toán lành mạnh với cho vay phù hợp như đã nói ở trên, tỷ trọng TPDN thấp (2% trong tổng dư nợ tín dụng) và hệ số CAR cao (15% cuối Q2/22 so với mức trung bình ngành 12%), dự báo tăng trưởng tín dụng của HDB sẽ đạt 20%/19% trong 2022-23 (dự báo trước là 22%/20%), sau khi đã tăng 14,8% trong 6T22. NIM dự kiến ở mức tương đương năm 2021 là 4,4%, cao hơn dự báo trước đó là 4,3%. Chi phí dự phòng sẽ tăng 20,4%/18,4% svck (tỷ lệ chi phí tín dụng là 1,2%, ngang mức cuối năm 2021). Nhìn chung, chúng tôi ước tính tăng trưởng LN ròng của HDB sẽ đạt 26%/24% trong 2022-23.
Định giá hấp dẫn; phía trước còn nhiều thuận lợi
Việc thị trường điều chỉnh mạnh vừa qua đã đưa HDB về mức định giá hấp dẫn là 1,4 lần P/B năm 2022, tiệm cận mức -1SD bất chấp nền tảng cơ bản vững chắc và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát cao hơn dự kiến và nợ xấu tăng đột biến; tiềm năng tăng giá sẽ là hợp đồng bảo hiểm được ký kết thành công và việc ngân hàng tham gia vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém (đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status