Hợp tác cùng phát triển

GMD – Khó khăn chỉ là nhất thời – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/02/2020    762

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng (LNR) quý 4/19 giảm 58% sv cùng kỳ xuống còn 66 tỷ đồng. LNR cả năm 2019 thấp hơn 11,7% so với dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi dự báo LNR tăng nhẹ trong năm 2020 trước khi tăng mạnh trong năm 2021.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 29.500 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 20.450

VND 29.500

0%

KHẢ QUAN

Logistics

Lợi nhuận ròng quý 4/19 giảm 58% sv cùng kỳ

Doanh thu (DT) quý 4/19 của CTCP Gemadept (GMD) giảm 6,2% sv cùng kỳ, chỉ đạt 645 tỷ đồng, trong đó DT khai thác cảng giảm 3,3% sv cùng kỳ xuống còn 595 tỷ đồng trong khi DT logistics giảm 47% xuống 49 tỷ đồng vì GMD đã thoái vốn khỏi CJ Logistics Holding trong năm 2018. DT tài chính chỉ đạt 2 tỷ đồng do không có hoạt động thoái vốn công ty con trong Q4/19. LNR Q4/19 chỉ đạt 66 tỷ đồng, giảm 58% sv cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng cả năm 2019 chỉ đạt 88,3% ước tính của chúng tôi

DT năm 2019 giảm 2,5% sv cùng kỳ xuống còn 2.640 tỷ đồng do sự sụt giảm trong hoạt động logistics (-33,6% sv cùng kỳ) trong khi hoạt động khai thác cảng tăng nhẹ, (+3,4% sv cùng kỳ). Biên LNG đã tăng 2 điểm % sv cùng kỳ, đạt 37,8%, nhờ vào việc tăng giá sàn bốc/dỡ container thêm 10% vào cuối năm 2018. LN từ công ty liên kết tăng 13,3% sv cùng kỳ nhờ vào LNR năm 2019 của CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS) tăng 20,9% sv cùng kỳ (GMD hiện đang sở hữu 36% cổ phần tại SCS). LNR năm 2019 giảm 72,1% sv cùng kỳ do không có khoản 1.581 tỷ đồng thu nhập tài chính từ việc thoái vốn công ty con. Nếu loại trừ thu nhập tài chính này, LN cốt lõi của GMD vẫn tăng 14% sv cùng kỳ. LNR năm 2019 thấp hơn so với ước tính của chúng tôi do biên LNG thấp hơn cũng như chi phí BH&QLDN cao hơn dự báo.

LNR tăng nhẹ trong năm 2020 trước khi tăng mạnh năm 2021

Cạnh tranh tại cụm cảng Hải Phòng càng khốc liệt kể từ khi Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (HICT) đi vào hoạt động. Ngoài ra, lượng container thông qua tại cụm cảng này chỉ đạt 5,1 triệu TEUs (+4,8% sv cùng kỳ) trong năm 2019, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi với tăng trưởng 10-12% hàng năm trong giai đoạn 2019-21. Chúng tôi ước tính lượng container thông qua năm 2020 tại các cảng ở Hải Phòng của GMD sẽ giảm 7,5% sv cùng kỳ, trước khi hồi phục và tăng 19% sv cùng kỳ trong năm 2021 với kỳ vọng hiệp định thương mại tự do giữa VN-EU sẽ thúc đẩy dòng chảy thương mại giữa Việt Nam và EU. Chúng tôi dự báo LNR của GMD sẽ tăng 5% sv cùng kỳ trong năm 2020 trước khi tăng mạnh 15,3% sv cùng kỳ trong năm 2021 với mức tăng CAGR EPS đạt 7% trong giai đoạn 2020-21.

Đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi 29.500 đồng/cp

Giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 29.500 đồng/cp dựa trên tăng trưởng dài hạn 5% và chi phí vốn bình quân gia quyền 11,3%. Động lực tăng giá bao gồm việc thoái vốn các mảng kinh doanh ngoài ngành và hợp nhất kết quả của Gemalink vào GMD (chúng tôi chưa phản ánh điều này trong mô hình dự báo của mình). Rủi ro giảm giá là sự cạnh tranh gay gắt hơn tại Hải Phòng có thể khiến sản lượng thông qua thấp hơn kỳ vọng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status