Hợp tác cùng phát triển

GMD – Điều chỉnh dự phóng do tăng phí dịch vụ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/12/2020    1037

Chia sẻ

  • Chúng tôi tăng dự phóng EPS 2021-2022 11,4-11,5% nhằm phản ánh việc phí xếp dỡ tại Gemalink tăng từ năm 2021.
  • Chúng tôi bổ sung giá trị tài sản ngoài ngành của GMD vào định giá do GMD có ý định thoái vốn tài sản ngoài ngành gần đây.
  • Duy trì đánh giá Trung lập và tăng giá mục tiêu lên 31.400đ/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 29.450

VND 31.400

3,4%

TRUNG LẬP

Logistics

Gemalink hưởng lợi từ việc tăng phí xếp dỡ trong 2021-2023

Do chênh lệch lớn về phí dịch vụ với các nước trong khu vực, bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đề xuất tăng giá sàn phí dịch vụ cảng biển theo lộ trình giai đoạn 2021-2023. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc này sẽ có tác động khác nhau tới các cảng của GMD. Chúng tôi cho rằng các cảng của GMD tại Hải Phòng sẽ không hưởng lợi từ việc tăng phí do cung đang vượt quá cầu trong khi Gemalink sẽ hưởng lợi từ việc tăng phí nhờ cơ sở hạ tầng thuận lợi và số lượng cảng ở cụm Cái Mép – Thị Vải còn hạn chế.

Tăng dự phóng EPS 2021-2022 thêm 11,4-11,5%

Theo quan điểm của chúng tôi, việc tăng phí ở Gemalink sẽ khiến mức lỗ trong năm 2021 được thu hẹp và lợi nhuận tăng cao trong năm 2022. Chúng tôi ước tính Gemalink sẽ đóng góp khoản lỗ 5,2 tỷ đồng trong năm 2021 vào KQKD của GMD nhưng sẽ đem lại 146,9 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong năm 2022. Do đó, chúng tôi tăng dự phóng EPS 2021-22 thêm 11,4-11,5%.

Bổ sung tài sản ngoài ngành vào định giá

GMD công bố sẽ thoái vốn các tài sản ngoài ngành, bao gồm dự án trồng cao su và các dự án bất động sản trong tương lai gần. Bởi vậy, chúng tôi bổ sung giá trị các tài sản ngoài ngành của GMD vào định giá hiện tại bao gồm giá trị dự án trồng cao su theo giá trị sổ sách là 1.406 tỷ đồng và giá trị các dự án bất động sản theo phương pháp RNAV là 1.021 tỷ đồng.

Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu cao hơn

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 23,6% dựa trên phương pháp SOTP lên 31.400đ/cp để phản ánh tăng dự phóng EPS 2021-2022 11,4-11,5% do việc tăng phí tác động đến Gemalink và tăng thêm giá trị tài sản ngoài ngành. Giá cổ phiếu đã tăng mạnh 25,6% kể từ 30/10 phản ánh kỳ vọng thoái vốn các tài sản ngoài ngành và đã gần đạt giá mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng GMD vẫn hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư dài hạn do 1) tiềm năng tăng trưởng của Gemalink, 2) phục hồi thương mại toàn cầu và 3) giá trị tài sản không cốt lõi.

Rủi ro tăng giá và rủi ro giảm giá

Rủi ro tăng giá bao gồm sản lượng container và giá xếp dỡ cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) bất ổn từ dịch Covid-19 hoặc địa chính trị cản trở tăng trưởng thương mại toàn cầu, trong đó có Việt Nam và 2) giá xếp dỡ thấp hơn dự kiến do cạnh tranh gay gắt.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status