Hợp tác cùng phát triển

GMD – Câu chuyện dài hạn – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 11/12/2019    786

Chia sẻ

  • GMD, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tích hợp, là công ty khai thác cảng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam với thị phần 7,3% vào năm 2018.
  • Công suất cảng của GMD ước tính tăng 500.000 TEU trong năm 2021 (tăng 43,4% so với năm 2018) nhờ triển khai cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2.
  • Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho GMD với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 29.500 đồng/cp (tương ứng với tiềm năng tăng giá 25,5%).
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND23.500 VND29.500 6,2% KHẢ QUAN LOGISTICS

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status