Hợp tác cùng phát triển

GAS – Triển vọng kém hơn do giá dầu giảm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 20/02/2020    744

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 2019 vượt dự báo của chúng tôi 7,4% do lãi tiền gửi cao hơn và chi phí lãi vay thấp hơn dự phóng.
  • Chúng tôi hạ dự phóng EPS 2020-21 tương ứng 17,0% và 2,6% do giảm dự phóng giá dầu Brent xuống mức 62-65 USD/thùng.
  • Duy trì khuyến nghị Trung lập và giảm giá mục tiêu xuống 95.700 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 86.000

VND 95.700

4,7%

TRUNG LẬP

Dầu khí

Lợi nhuận ròng 2019 vượt dự báo 7,4%

Lợi nhuận ròng Q4/19 giảm 6,7% sv cùng kỳ chủ yếu do giá dầu nhiên liệu (FO) Singapore giảm mạnh 38,9% sv cùng kỳ. Doanh thu tăng từ giá bán khí bao tiêu cho các nhà máy thuộc GENCO 3 không đủ để bù đắp cho ảnh hưởng của giá dầu lên giá bán các sản phẩm khí. Cho cả năm 2019, sản lượng khí khô cao hơn 2,5% sv cùng kỳ, sản lượng LPG cao hơn 16,6% sv cùng kỳ và doanh thu tăng từ việc thay đổi công thức giá khí bao tiêu (chúng tôi ước tính khoảng 1.150 tỷ đồng) đã bù đắp hoàn toàn cho đà giảm 13,3% của giá dầu, khiến lợi nhuận ròng cả năm tăng 4,3% sv cùng kỳ. Lợi nhuận ròng năm 2019 vượt dự báo của chúng tôi 7,4% do lãi tiền gửi cao hơn và chi phí lãi vay thấp hơn dự phóng do dư nợ dài hạn giảm nhanh (-57,1% sv cùng kỳ).

Triển vọng 2020 kém hơn do giảm dự báo giá dầu

Chúng tôi hạ dự phóng giá dầu Brent xuống 62 USD/thùng (-3,7% sv cùng kỳ) và giá dầu FO Singapore xuống 355 USD/tấn (-3,7% sv cùng kỳ) trong năm 2020, trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ dầu giảm do ảnh hưởng của dịch covid-19 trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Điều này sẽ làm giảm dự phóng giá bán các sản phẩm khí 4-5%. Giá bán giảm nhưng giá khí đầu vào vẫn duy trì ở mức cao do các nguồn cung mới có giá đầu vào cao đi vào hoạt động sẽ khiến biên lợi nhuận gộp giảm 4,1 điểm % trong năm 2020.

Giảm dự phóng EPS 2020-21 tương ứng 17,0%-2,6%

Chúng tôi giảm dự phóng lợi nhuận ròng 2020 17,0% về mức 10.543 tỷ đồng (-11,7% sv cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 2021 2,6%, trên cơ sở (1) giá bán các sản phẩm khí thấp hơn do giảm dự phóng giá dầu, (2) thay đổi công thức giá khí áp dụng cho nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 từ mức 46% FO + phí vận chuyển lên 90% FO + phí, và (3) tăng dự phóng doanh thu tài chính và giảm dự phóng chi phí tài chính (chi tiết tại Hình 4) do dư tiền 2019 cao và dư nợ 2019 thấp hơn dự phóng.

Duy trì khuyến nghị Trung lập và hạ giá mục tiêu xuống 95.700 đồng/cp

Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 95.700 đồng/cp do giảm dự phóng EPS 2020-21. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau hai phương pháp DCF và P/E mục tiêu 2020-22 là 18,0x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Trung lập do triển vọng ngắn hạn của GAS có thể bị ảnh hưởng bởi giá dầu giảm trong khi chi phí giá khi đầu vào tăng. Rủi ro giảm giá bao gồm thay đổi giá dầu cơ sở trong công thức tính giá bán khí và giá dầu cao hơn dự phóng. Rủi ro giảm giá bao gồm giá dầu thấp hơn dự phóng và sự chậm trễ trong việc ký các hợp đồng quan trọng với các đối tác.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status