Hợp tác cùng phát triển

GAS – Tăng giá khí bao tiêu có thể bù đắp cho chi phí dọn mỏ trong năm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/07/2019    127

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 6T2019 tăng 6,3% yoy, hoàn thành 80,1% kế hoạch năm 2019 và 53,1% dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng EPS dự phóng 2019-21 7,8-34,2% với việc tăng giá khí bao tiêu từ 1-20%, bù đắp cho việc trích chi phí dọn mỏ.
  • Duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu tăng lên 105.700 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND109.00 VND105.700 5,28% NẮM GIỮ DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status