Hợp tác cùng phát triển

GAS – Giai đoạn thử thách phía trước – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 03/04/2019    190

Chia sẻ

  • Chúng tôi dự báo triển vọng giá dầu đi ngang sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu của GAS, khiến EPS giảm 7,8%/ năm trong 2018-21.
  • Nguồn cung khí sụt giảm gây áp lực lên chi phí đầu vào, tuy nhiên việc mở rộng công suất và tăng trưởng nhu cầu sẽ bù đắp một phần cho chi phí gia tăng.
  • Ra báo cáo lần đầu với KN Nắm giữ và giá mục tiêu 91.600 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND101.000 VND91.600 4,24% NẮM GIỮ DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status