Hợp tác cùng phát triển

GAS – Giá dầu kém tích cực ảnh hưởng đến KQKD Q3 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 29/10/2019    231

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q3/2019 của GAS giảm 9,9% yoy do giá bán khí giảm (giá dầu FO giảm 14,3% yoy trong quý) và chi phí hoạt động tăng 8,0% yoy.
  • Lợi nhuận ròng 9T2019 phù hợp với dự báo của chúng tôi, đạt 8.933 tỷ đồng (+0,6% yoy) và hoàn thành 80,3% dự báo cả năm.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 105.700 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND102.200 VND105.700 5,63% NẮM GIỮ DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status