Hợp tác cùng phát triển

FPT – Vững bước trên nền tảng cơ bản mạnh mẽ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/05/2022    348

Chia sẻ

  • LN ròng 4T22 tăng 35,1% svck, đạt 33,3% dự phóng của chúng tôi.
  • Giá trị hợp đồng dịch vụ CNTT nước ngoài kí mới tăng 40,3% svck trong 4T22 lên 9.018 tỷ đồng.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 140.200 đồng với EPS 2022-23 tăng nhẹ so với dự phóng cũ.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND111.800

VND140.200

1,79%

KHẢ QUAN

Công nghệ

Doanh thu 4T22 tăng trưởng hai con số trên tất cả các mảng kinh doanh
Doanh thu thuần của FPT tăng 24,5% so với cùng kỳ (svck) lên 12.991 tỷ đồng trong 4T22 nhờ tăng trưởng doanh thu hai con số trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, hoàn thành 31,1% dự phóng của chúng tôi. Trong đó, doanh thu 4T22 chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng ở các mảng cốt lõi bao gồm doanh thu mảng Công nghệ (+27,5% svck), Viễn thông (+17,2% svck) và Giáo dục & ngành khác (+42,3% svck). Qua đó, lợi nhuận (LN) ròng 4T22 tăng 35,1% svck lên 1.682 tỷ đồng, theo sát và đạt 33,3% dự phóng 2022 của chúng tôi.
Dịch vụ chuyển đổi số (Dx) vẫn là động lực tăng trưởng chính từ 2022
Trong 4T22, FPT ghi nhận doanh thu chuyển đổi số (Dx) đạt 2.231 tỷ đồng (+90,2% svck), chiếm 30,2% doanh thu công nghệ. Trong giai đoạn 2022-23, chúng tôi tin rằng xu hướng chuyển đổi số sẽ mạnh mẽ hơn trên toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu cao sau dịch bệnh. Chúng tôi dự báo doanh thu công nghệ trong năm 2022 của FPT sẽ vượt 1 tỷ USD, trong đó doanh thu Dx sẽ chiếm tới 31,5%. Chúng tôi tin rằng biên LN gộp của FPT sẽ cải thiện hơn nữa nhờ tỷ trọng cao hơn của Dx trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, chúng tôi dự phóng biên LN gộp của FPT sẽ tăng 1,6 điểm % lên 39,8% trong năm 2022.
Duy trì khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu cao hơn tại 140.200đ/cp
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 140.200đ/cp với dự phóng EPS 2022-23 tăng nhẹ. Định giá của chúng tôi dựa trên phương pháp Tổng giá trị các thành phần (SOTP) với định giá P/E cho ba mảng kinh doanh chính. Mức P/E áp dụng là cho từng ngành là P/E trung vị 2022 của các DN Công nghệ và Viễn thông sau khi chiết khấu 15% bởi chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và các quốc gia so sánh.
Tiềm năng tăng giá và rủi ro giảm giá
Tiềm năng tăng giá đến từ một thương vụ M&A thành công với công ty công nghệ nước ngoài và doanh thu ký mới mảng dịch vụ CNTT cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm thiếu nhân lực CNTT chất lượng cao cho chiến lược dài hạn và ít hợp đồng CNTT nếu đại dịch kéo dài và diễn biến phức tạp. Sức hấp dẫn trong ngắn hạn có thể đến từ cổ tức 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu trong tháng 6-7/2022.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status