Hợp tác cùng phát triển

FPT – KQKD Q1/20 theo sát kỳ vọng dù đại dịch – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 21/04/2020    892

Chia sẻ

 • Lợi nhuận ròng quý 1/2020 tăng trưởng 19,3% so với cùng kỳ, đạt 19,5% dự phóng 2020 của chúng tôi.
 • Những biện pháp giãn cách xã hội ở Nhật Bản và Mỹ có thể ảnh hưởng đến triển vọng quý 2/2020 của FPT.
 • Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu 74.000 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 51.300

VND 74.000

3,9%

KHẢ QUAN

Công nghệ

KQKD quý 1/2020 theo sát kỳ vọng bất chấp đại dịch

 • Doanh thu thuần của FPT tăng 17,0% sv cùng kỳ lên 6.631 tỷ đồng trong quý 1/2020. Lợi nhuận ròng tăng 19,3% lên 747 tỷ đồng, đạt 19,5% dự phóng 2020 của chúng tôi. Quý 1 thường là quý có KQKD thấp nhất năm của FPT do kỳ nghỉ Tết dài ngày.
 • Doanh thu công nghệ tăng 20,4% sv cùng kỳ trong quý 1/2020 nhờ tăng trưởng từ các hợp đồng ở thị trường châu Á – Thái Bình Dương và Mỹ (tăng lần lượt +59% và +28% sv cùng kỳ). Hoạt động chuyển đổi số đóng góp 20,3% vào doanh thu công nghệ, đạt 729 tỷ đồng, tăng 55% sv cùng kỳ trong quý 1/2020.
 • Doanh thu viễn thông quý 1/2020 tăng 12,2% sv cùng kỳ lên 2.668 tỷ đồng nhờ lượng truy cập Internet tăng mạnh do quy định giãn cách xã hội. Trong mảng viễn thông, quảng cáo trực tuyến (chiếm 1,6% tổng doanh thu) là hoạt động chịu thiệt hại nhất bởi dịch bệnh Covid-19 lan rộng, giảm 10,4% sv cùng kỳ trong quý 1/2020 do các đối tác cắt giảm hợp đồng quảng cáo để tài trợ các hoạt động kinh doanh khác.
 • Doanh thu mảng giáo dục tăng 20,7% sv cùng kỳ nhờ số lượng học sinh, sinh viên tăng mạnh 33% so với tháng 3/2019.

Dịch bệnh Covid-19 có thể làm triển vọng kém hơn trong quý 2/2020

 • Chúng tôi tin rằng ảnh hưởng của Covid-19 lên hoạt động kinh doanh của FPT sẽ rõ ràng hơn trong quý 2/2020 do quy định giãn cách xã hội ở các quốc gia là thị trường xuất khẩu phần mềm chính của FPT như Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu, đóng góp lần lượt là 52%, 23% và 9% vào DT dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT. Hiện tại, Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, yêu cầu người dân ở trong nhà đến ngày 5/6. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump kéo dài cách ly xã hội đến 30/4.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu 74.000 đồng/cp

 • Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu là 74.000 đồng/cp dựa trên phương pháp tổng các giá trị thành phần theo P/E của ba mảng kinh doanh chính.
 • 14/5/2020 là ngày chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 2019 với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu), tương đương với tỷ suất cổ tức là 3,9%, thanh toán tại ngày 5/6/2020. Đồng thời, công ty cũng chốt danh sách cổ đông để chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%.

Rủi ro giảm giá và động lực tăng giá

 • Động lực tăng giá bao gồm chính sách tài khóa mở rộng của chính phủ và thương vụ M&A thành công với công ty công nghệ nước ngoài. Rủi ro giảm giá đến từ việc cắt giảm hợp đồng công nghệ từ các đối tác nếu đại dịch Covid-19 kéo dài.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status