Hợp tác cùng phát triển

FMC – Tiếp đà tăng trưởng trong năm 2022 – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 27/04/2022    475

Chia sẻ

  • FMC là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 5,3% kim ngạch xuất khẩu tôm năm 2021.
  • Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận (LN) ròng của FMC sẽ tăng trưởng ở mức 18,8%/23,3% svck trong năm 2022/23 nhờ nhu cầu từ thị trường xuất khẩu mạnh và biên LN gộp tốt hơn.
  • Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu 80.300 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND63.900

VND80.300

3,3%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

Ngành tôm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khả quan trong tương lai
Chúng tôi kỳ vọng ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ có triển vọng tươi sáng nhờ các yếu tố sau: (1) nhu cầu ngày càng tăng mạnh trên toàn thế giới đối với các sản phẩm thủy sản nuôi trồng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14,8% trong giai đoạn 2021-30, theo FAO, bao gồm cả các sản phẩm tôm; (2) Mỹ áp thuế nhập khẩu cao đối với sản phẩm tôm của Ấn Độ; (3) mức thuế thấp hơn đối với tôm của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường lớn như Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản.

FMC có vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu phục hồi của thị trường xuất khẩu
Năm 2022 được kỳ vọng là một năm tươi sáng đối với toàn ngành thủy sản Việt Nam, trong đó có ngành tôm khi nhu cầu từ thị trường xuất khẩu mục tiêu sẽ phục hồi mạnh mẽ. FMC là một trong những nhà xuất khẩu tôm lớn nhất tại Việt Nam, ước tính chiếm gần 5,3% kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam vào năm 2021. Chuỗi giá trị tích hợp cho phép công ty thích ứng với mọi yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, kế hoạch mở rộng trong năm 2022-25 theo ước tính của chúng tôi sẽ 1) nâng tỷ lệ tự cung cấp tôm nguyên liệu lên 50% trong năm 2025 từ mức hiện tại là 20-30%, cắt giảm 3-5% chi phí tôm nguyên liệu, và 2) tăng khoảng 80% công suất chế biến trong năm 2022 nhờ hai nhà máy mới.

Cả doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trưởng tốt trong 2022-23
Chúng tôi kỳ vọng DT của FMC sẽ tăng trưởng 17,4%/15,5% svck trong 2022/23 do 1) DT sản phẩm tôm tăng 16,2%/ 14,7% svck và 2) DT từ sản phẩm nông sản tăng 56,3%/34,3% svck. Giả định chính của chúng tôi là (1) giá bán bình quân của sản phẩm tôm sẽ tăng +5,5%/-2,1% svck và (2) sản lượng tiêu thụ tôm của FMC tăng 15,6%/16,7% svck do nhu cầu mạnh từ các thị trường xuất khẩu. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng 0,5/0,6 điểm % của biên LN gộp trong năm 2022/23 nhờ 1) tỷ lệ tự chủ tôm nguyên liệu cao hơn, và 2) giảm chi phí cho tôm giống và thức ăn, qua đó dự báo LN ròng tăng trưởng 18,8%/23,3% svck.

Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu 80.300 đồng/cp

Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên định giá DCF 10 năm (WACC: 12%, tăng trưởng: 2%) và tương đương với P/E 2022/23 là 17,0/13,8 lần. Tiềm năng tăng giá là nhu cầu cùng với giá tôm và nông sản cao hơn chúng tôi dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm dịch Covid-19 kéo dài hơn dự kiến có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status