Hợp tác cùng phát triển

DPM – Triển vọng tươi sáng vẫn tiếp diễn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/04/2021    1147

Chia sẻ

  • Kì vọng năm 2021 là một năm đầy hứa hẹn của thị trường phân bón nhờ giá ure tăng, bù lại cho chi phí sản xuất tăng cao.
  • Nâng đánh giá lên Khả quan với giá mục tiêu mới là 24.100 đồng do nâng EPS giai đoạn 2021-2022 và tăng P/E mục tiêu.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND20.400

VND24.100

6,9%

KHẢ QUAN 

PHÂN BÓN

KQKD năm 2020 rực rỡ nhờ giá khí ở mức thấp

Doanh thu thuần năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) tăng 1,1% svck trong khi sản lượng tiêu thụ urê của công ty tăng 19,6% so với cùng kỳ. Giá khí đầu vào thấp đã nâng biên lợi nhuận gộp của DPM trong năm 2020 lên 22,3% từ mức 18,2% năm 2019. Lợi nhuận tài chính trong 2020 tăng từ 33 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng nhờ khoản đầu tư ngắn hạn tăng trong khi chi phí lãi vay giảm, từ đó cắt giảm được chi phí tài chính. Lợi nhuận ròng năm 2020 tăng mạnh 83,0% so với cùng kỳ, vượt 64% kế hoạch năm.

Sản lượng tiêu thụ urê năm 2021 dự kiến giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ

DPM đã hoãn kế hoạch bảo dượng định kì nhà máy tới tháng 4 năm 2021 để tận dụng nguồn cung khí giá rẻ trong năm 2020. Do đó, chúng tôi kì vọng sản lượng sản xuất năm 2021 của DPM sẽ giảm 5% xuống mức 785.000 tấn. Chúng tôi nâng biên lợi nhuận gộp của DPM nhờ giá phân đạm tăng.

Chúng tôi nâng biên lợi nhuận gộp của DPM nhờ giá phân đạm tăng

Chúng tôi nâng giả định giá dầu trung bình năm 2021 lên 60 USD/thùng (+20% svck), nhờ các gói kích thích kinh tế cùng các tín hiệu tích cực từ phía OPEC+ nhằm bình ổn giá dầu trong năm 2021. Giá urê trong nước đồng thời tăng mạnh (+ 51,6% kể từ đầu năm) nhờ: (1) giá khí tăng đẩy chi phí sản xuất lên cao, (2) giá lương thực tăng hỗ trợ giá phân bón tăng, (3) xu hướng giá phân bón toàn cầu tăng. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá bán phân urê bình quân sẽ tăng 20% so với cùng kỳ, từ đó biên lợi nhuận gộp của DPM dự báo sẽ tăng nhẹ ở mức 23,1% trong năm 2021.

Triển vọng tươi sáng năm 2021

Chúng tôi điều chỉnh tăng lợi nhuận ròng năm 2021 lên mức 799 tỷ đồng (+21% sv dự báo cũ), với biên lợi nhuận gộp tăng 2,6 điểm % do giá urê tăng, từ đó tăng doanh thu thuần thêm 4,7% lên 9.144 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu urê, NH3, UFC85 và NPK lần lượt đạt 5.855/370/132/1.210 tỷ đồng trong năm 2021.

Nâng đánh giá lên Khả quan với giá mục tiêu mới là 24.100 đồng/cp

Giá mục tiêu dựa trên tỷ trọng bằng nhau của hai phương pháp định giá DCF và P/E mục tiêu 2021 là 13x. Chúng tôi đánh giá Khả quan với triển vọng tươi sáng trong năm sau. Rủi ro tăng giá gồm giá phân urê tăng cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá đến từ giá dầu và chi phí vận chuyển khí tăng cao hơn dự kiến.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status