Hợp tác cùng phát triển

DPM – Thời điểm khó khăn nhất đã qua – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 31/07/2019    343

Chia sẻ

  • DPM ghi nhận doanh thu giảm 28,5% yoy và lợi nhuận ròng giảm 86,8% yoy trong Q2/19.
  • Doanh thu và lợi nhuận ròng 6T2019 lần lượt giảm 26,7% yoy và 79,7% yoy, hoàn thành 39,0% và 17,0% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng nhà máy ure và NH3 của DPM sẽ hoạt động với 100% công suất trong nửa cuối năm 2019 và biên LNG tăng từ 15,1% trong
    6T2019 lên 18,3% trong nửa cuối năm 2019.
  • Duy trì khuyến nghị Mua; giảm giá mục tiêu xuống 17.300 đồng/cp vì KQKD 6T2019 thấp hơn dự báo do đợt bảo dưỡng kéo dài và chi phí lãi vay tăng.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND14.500 VND17.300 6,9% MUA HOÁ CHẤT

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status