Hợp tác cùng phát triển

DPM – Giá khí đầu vào tăng ảnh hưởng đến triển vọng năm 2019 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/05/2019    139

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q1/2019 giảm 71% yoy và chỉ hoàn thành 7% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
  • Theo chúng tôi, sản lượng tiêu thụ ure và NPK giảm cùng với giá cước vận chuyển khí có thể tăng sẽ là những trở ngại đối với DPM trong năm 2019.
  • Chúng tôi giữ KN Mua với giá mục tiêu giảm xuống còn 20.000 đồng.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND18.000 VND20.000 5,6% MUA HÓA CHẤT

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status