Hợp tác cùng phát triển

DPM – Biên LN sẽ cải thiện nhờ giá khí đầu vào giảm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 20/03/2019    131

Chia sẻ

  • Giá bán ure trung bình năm 2018 phục hồi mạnh (+11% yoy) đã bù đắp một phần cho mức tăng giá khí đầu vào (+27,2% yoy).
  • Chúng tôi kỳ vọng giá khí đầu vào giảm và giá bán được duy trì ở mức cao có thể thúc đẩy biên LNG năm 2019.
  • Dự án NH3-NPK đi vào ổn định sẽ là động lực tăng trưởng LN trong dài hạn. Chúng tôi nâng khuyến nghị lên MUA và nâng giá mục tiêu lên VND23.400
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND20.300 VND23.400 4,89% MUA PHÂN BÓN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status