Hợp tác cùng phát triển

DCM – Triển vọng năm 2019 tích cực hơn dự báo – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 26/03/2019    271

Chia sẻ

  • Chúng tôi kỳ vọng PVN tiếp tục hỗ trợ giá khí đầu vào cho DCM với mức hỗ trợ cao hơn dự báo trước.
  • Nhà máy NPK của DCM sẽ chạy thử theo đúng kế hoạch vào cuối Q2/2019.
  • Chúng tôi duy trì KN Nắm giữ và nâng giá mục tiêu lên 9.900 đồng.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND9.100 VND9.900 9,89% NẮM GIỮ HÓA CHẤT

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status