Hợp tác cùng phát triển

DCM – Không đáng lo ngại như ban đầu – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/08/2019    687

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 6T2019 của DCM giảm 27,7% yoy, tuy nhiên vẫn đạt 137,4% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
  • Điều này là do giá bán ure cao hơn dự kiến, chi phí lãi vay giảm và việc quản lý chi phí tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi tăng 43-84% EPS dự phóng 2019-21.
  • Chúng tôi nâng khuyến nghị cho DCM từ Nắm giữ lên Mua với giá mục tiêu giữ nguyên ở mức 9.900 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND8.100 VND9.900 11,1% MUA NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status