Hợp tác cùng phát triển

DBC – Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan năm 2020 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/02/2020    1090

Chia sẻ

  • Mảng chăn nuôi và thực phẩm (CN&TP) thăng hoa trong Q4/2019 bù đắp cho sự ảm đạm của thức ăn chăn nuôi (TACN).
  • Biên LN gộp cải thiện trong quý 4/2019.
  • LN ròng dự phóng tăng mạnh năm 2020 nhờ giá thịt lợn ở mức cao.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 30.700 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 20.100

VND 30.700

2.1%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

Mảng chăn nuôi và thực phẩm (CN&TP) thăng hoa trong Q4/2019 bù đắp cho sự ảm đạm của thức ăn chăn nuôi (TACN).
Doanh thu (DT) CN&TP tăng trưởng 87% sv cùng kỳ trong quý 4/2019 lên mức 1.110 tỷ đồng nhờ giá thịt lợn TB tăng 54% sv cùng kỳ lên mức 74.000 đồng/kg dưới ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi (ASF). Trong khi đó, DT TACN quý 4/2019 giảm 29,7% sv cùng kỳ xuống 707 tỷ đồng do nhu cầu giảm. Nhà máy dầu thực vật khánh thành vào tháng 9/2019 nhưng chỉ bắt đầu ghi nhận DT từ tháng 10 đã bổ sung 174 tỷ vào tổng DT quý 4/2019. Kết quả, DBC đạt tăng trưởng DT 14,1% trong quý 4/2019 lên mức 2.085 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2019, DT tăng 7,7% lên mức 7.187 tỷ do DT TACN giảm 8,1% sv cùng kỳ còn DT CN&TP tăng 22,8% sv cùng kỳ.

Biên LN gộp cải thiện trong quý 4/2019.

Biên LNG tăng 6,2 điểm phần trăm lên mức 23,5% trong quý 4 do (1) giá sản phẩm CN&TP tăng, (2) giá nguyên liệu giảm (giá đậu tương thế giới giảm 6% sv cùng kỳ) bù đắp cho (3) chi phí khấu hao tăng 17% sv cùng kỳ do nhà máy ép dầu thực vật mới được vận hành. Mặc dù vậy, dịch ASF làm giá trung bình sản phẩm CN&TP giảm trong 9T2019 (-12% sv cùng kỳ) dẫn đến biên LN gộp chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm trong cả năm lên 16,3%.

LN ròng dự phóng tăng mạnh năm 2020 nhờ giá thịt lợn ở mức cao.

Chúng tôi kỳ vọng DT và LN ròng 2020 tăng lần lượt 19,7% và 94,3% so với cùng kỳ với giả định giá thịt lợn trung bình năm 2020 cao hơn 37%. Tăng trưởng DT và LNST năm 2021 có thể giảm tốc, ở mức 10,7% và 0,8% do giá thịt lợn quay trở lại mức trước khi xảy ra dịch ASF.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 30.700 đồng.

Khuyến nghị và giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên mô hình DCF 10 năm cho giai đoạn 2020-29 (WACC 8,0%, chi phí vốn 14,2%, tăng trưởng dài hạn 1,0%). Do hoạt động kinh doanh của DBC không bị tác động trực tiếp bởi dịch nCoV, chúng tôi tin rằng việc giá cổ phiếu DBC giảm trong hai tuần vừa qua do phản ứng thái quá của thị trường trước dịch bệnh. Giá của cổ phiếu DBC kỳ vọng sẽ phục hồi khi thị trường lấy lại được cân bằng và dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn.
Động lực tăng giá bao gồm giá thịt lợn tiếp tục tăng cao và giá nguyên liệu đầu vào của TACN giảm mạnh hơn so với dự kiến. Rủi ro giảm giá là giá thịt lợn giảm nhanh hơn so với dự kiến.Doanh thu (DT) CN&TP tăng trưởng 87% sv cùng kỳ trong quý 4/2019 lên mức 1.110 tỷ đồng nhờ giá thịt lợn TB tăng 54% sv cùng kỳ lên mức 74.000 đồng/kg dưới ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi (ASF). Trong khi đó, DT TACN quý 4/2019 giảm 29,7% sv cùng kỳ xuống 707 tỷ đồng do nhu cầu giảm. Nhà máy dầu thực vật khánh thành vào tháng 9/2019 nhưng chỉ bắt đầu ghi nhận DT từ tháng 10 đã bổ sung 174 tỷ vào tổng DT quý 4/2019. Kết quả, DBC đạt tăng trưởng DT 14,1% trong quý 4/2019 lên mức 2.085 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2019, DT tăng 7,7% lên mức 7.187 tỷ do DT TACN giảm 8,1% sv cùng kỳ còn DT CN&TP tăng 22,8% sv cùng kỳ.

Biên LN gộp cải thiện trong quý 4/2019.

Biên LNG tăng 6,2 điểm phần trăm lên mức 23,5% trong quý 4 do (1) giá sản phẩm CN&TP tăng, (2) giá nguyên liệu giảm (giá đậu tương thế giới giảm 6% sv cùng kỳ) bù đắp cho (3) chi phí khấu hao tăng 17% sv cùng kỳ do nhà máy ép dầu thực vật mới được vận hành. Mặc dù vậy, dịch ASF làm giá trung bình sản phẩm CN&TP giảm trong 9T2019 (-12% sv cùng kỳ) dẫn đến biên LN gộp chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm trong cả năm lên 16,3%.

LN ròng dự phóng tăng mạnh năm 2020 nhờ giá thịt lợn ở mức cao.

Chúng tôi kỳ vọng DT và LN ròng 2020 tăng lần lượt 19,7% và 94,3% so với cùng kỳ với giả định giá thịt lợn trung bình năm 2020 cao hơn 37%. Tăng trưởng DT và LNST năm 2021 có thể giảm tốc, ở mức 10,7% và 0,8% do giá thịt lợn quay trở lại mức trước khi xảy ra dịch ASF.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 30.700 đồng.

Khuyến nghị và giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên mô hình DCF 10 năm cho giai đoạn 2020-29 (WACC 8,0%, chi phí vốn 14,2%, tăng trưởng dài hạn 1,0%). Do hoạt động kinh doanh của DBC không bị tác động trực tiếp bởi dịch nCoV, chúng tôi tin rằng việc giá cổ phiếu DBC giảm trong hai tuần vừa qua do phản ứng thái quá của thị trường trước dịch bệnh. Giá của cổ phiếu DBC kỳ vọng sẽ phục hồi khi thị trường lấy lại được cân bằng và dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn.

Động lực tăng giá bao gồm giá thịt lợn tiếp tục tăng cao và giá nguyên liệu đầu vào của TACN giảm mạnh hơn so với dự kiến. Rủi ro giảm giá là giá thịt lợn giảm nhanh hơn so với dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status