Hợp tác cùng phát triển

DBC – Định giá chưa hấp dẫn dù triển vọng tích cực hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 26/12/2022    322

Chia sẻ

  • DBC ghi nhận doanh thu (DT) tăng 19,4% svck, đạt 83,3% dự phóng cả năm trong khi lợi nhuận (LN) ròng giảm 68,1% svck trong 9T22.
  • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của DBC phục hồi 68,9% svck trong 2023 nhờ chi phí đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt.
  • Duy trì khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu thấp hơn 15.900đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND14.150

VND15.900

 3,1%

Trung lập

Hàng tiêu dùng

KQKD Q3/22: LN ròng tăng trưởng nhờ mảng bất động sản
DBC ghi nhận DT mảng kinh doanh chính tăng 12,7% svck trong 9T22 nhờ mảng thức ăn chăn nuôi (TACN) tăng 9,6% svck và mảng thực phẩm tăng 14,6% svck (theo ước tính của chúng tôi). Trong khi đó, DT khác tăng 96,2% svck do công ty ghi nhận DT từ việc bàn giao dự án BĐS chung cư Huyền Quang trong Q3/22. Biên LN gộp giảm 8,2đ % svck trong 9T22 chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận gộp mảng thực phẩm. LN gộp trong 9T22 thấp hơn 11,8đ % so với dự phóng của chúng tôi do chi phí nguyên vật liệu cao hơn dự kiến trong khi chi phí tài chính vượt 40% so với dự phóng. Trong 9T22, DBC ghi nhận DT tăng 19,4% svck trong khi LN ròng giảm 68,1% svck, lần lượt hoàn thành 83,3%/39,2% dự phóng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng LN ròng năm 2022 xuống 44,2% so với báo cáo trước đó.

Áp lực chi phí giảm, biên LN gộp phục hồi trong năm 2023
Chúng tôi kỳ vọng DBC ghi nhận DT tăng 3,5%/4,1% svck trong 2023/24. Chúng tôi cho rằng, 2023 sẽ là một năm bớt khó khăn hơn với DBC nhờ 1) giá nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt và 2) giá lợn hơi dự phóng tăng 5,0% svck. Biên LN gộp DBC được kỳ vọng tăng 1,5đ % trong 2023 và duy trì ở mức 13,2% trong 2024. Do đó, chúng tôi dự phóng DBC ghi nhận LN ròng phục hồi 68,9% svck trong 2023 và tăng 7,9% svck trong 2024.
Cuối 9T22, tổng nợ vay của DBC đạt 4.028 tỷ đồng (+28,4% svck), tương ứng với D/E là 0,8x (so với 0,6x của 9T21). Trong môi trường lãi suất cao, chúng tôi cho rằng lợi nhuận tài chính ròng của DBC trong 2023-24 sẽ bị ảnh hưởng do chi phí tài chính tăng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy rủi ro tỷ giá tăng có thể ảnh hưởng đến biên LN gộp của DBC trong 2023 do khoảng 80% nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu từ Brazil, Canada và Argentina.

Duy trì khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu thấp hơn 15.900đ/cp.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Trung lập với DBC và hạ giá mục tiêu xuống 15.900đ/cp. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau giữa phương pháp DCF (năm cơ sở: 2023) và P/E mục tiêu là 7,0 lần áp dụng với EPS 2023. Rủi ro tăng giá bao gồm 1) giá ngũ cốc toàn cầu thấp hơn dự kiến, 2) giá lợn hơi cao hơn dự kiến và 3) tiêu thụ thịt mạnh hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) chi phí đầu vào thức ăn chăn nuôi cao hơn dự kiến và 2) giá lợn hơi thấp hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status