Hợp tác cùng phát triển

DBC – Biên lợi nhuận đang chịu áp lực – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 02/08/2021    496

Chia sẻ

  • DBC ghi nhận doanh thu (DT) Q2/21 tăng 18,2% svck trong khi lợi nhuận ròng (LNR) giảm 46,5% dvck do lợi nhuận (LN) gộp đi xuống.
  • DT 6T21 tăng 11,0% svck trong khi LN ròng giảm 22,7% svck, hoàn thành 54,5% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 64.000 đồng/cổ phiếu.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND54.100

VND64.000

2,91%

KHẢ QUAN

  HÀNG TIÊU DÙNG

Q2/21: Biên LN gộp giảm kìm hãm đà tăng trưởng LN ròng
DT mảng 3F (bao gồm mảng Thức ăn chăn nuôi và Chăn nuôi) tăng 22,7% so với cùng kỳ (svck) lên 2.546 tỷ đồng trong Q2/21. Trong khi đó, DT khác từ hoạt động thương mại và bất động sản sụt giảm 24,7% svck, chỉ đạt 162 tỷ đồng do DBC phải đóng cửa nhà hàng, khách sạn trong Q2/21 và tiến độ bàn giao dự án BĐS Lotus Center chậm hơn dự kiến do dịch Covid-19 bùng phát tại Bắc Ninh. Biên LN gộp duy trì xu hướng giảm xuống 18,1% trong Q2/21 từ 24,4% trong Q1/21, thấp hơn nhiều so với mức 25,1% trong Q1/20. Do đó, LN ròng giảm 46,5% svck trong Q2/21 so với mức tăng trưởng 4,6% svck trong Q1/21.

Giá nguyên liệu tăng đột biến sẽ thu hẹp LN gộp trong giai đoạn 2021-22
Giá ngô và giá đậu tương đã tăng lần lượt 73,5% svck/65,7% svck, kéo giá thức ăn chăn nuôi tăng 10-15% svck trong 6T21. Trong khi đó, giá lợn hơi và giá gà giống giảm lần lượt 12,9% svck/12% svck. Do vậy, biên LN gộp trong 6T21 giảm 6,3 điểm % sv 6T20 xuống còn 21,7%. Giá nông sản toàn cầu dự báo sẽ tăng 14%-15% svck trong năm 2021 và tăng nhẹ vào năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng công ty có thể chuyển một phần chi phí nguyên vật liệu tăng sang giá bán để giảm bớt gánh nặng lên biên LN gộp. Do đó, biên LN goopj của DBC có thể lần lượt giảm xuống mức 20,8%/18,8% trong năm 2021-22.

Duy trì dự phóng LN ròng cho giai đoạn 2021-22
Mặc dù việc giãn cách xã hội kể từ giữa tháng 7 là một thách thức đối với chuỗi cung ứng, chúng tôi thấy rằng giá bán thực phẩm (thịt, trứng) tăng có thể bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ. Do đó, chúng tôi duy trì dự phóng tăng trưởng DT của DBC đạt 15,1% svck/6,4% svck trong năm 2021-22. Trong khi đó LNR ròng giảm 24,0% svck/15,8% svck nhằm phản ánh giả định giá lợn hơi giảm 19,9% svck/8,0% svck trong giai đoạn 2021-22.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 64.000 đồng/cp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu dựa trên tỷ trọng tương đương giữa phương pháp định giá DCF (WACC 12,9%, chi phí vốn 14,2% và tăng trưởng dài hạn 1,0%) và P/E mục tiêu là 7,0 lần. Tiềm năng tăng giá là giá lợn hơi cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm giá lợn hơi thấp hơn dự kiến và giá nguyên liệu đầu vào mảng thức ăn chăn nuôi cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status