Hợp tác cùng phát triển

DANH MỤC MẪU – THƯ THƯỜNG KỲ DANH MỤC ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG T9.2020

Danh mục mẫu 25/09/2020    579

Chia sẻ

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, những doanh nghiệp nào vẫn có thể tăng trưởng thực sự hiếm hoi và chắc chắn là có những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Phòng Dwealth thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã xây dựng danh mục “Đầu tư tăng trưởng” để gửi tới Quý nhà đầu tư tham khảo, bao gồm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Triết lý đầu tư của danh mục “Đầu tư tăng trưởng” của VNDIRECT dựa trên cơ sở “Lựa chọn các cổ phiếu tăng trưởng vượt trội để thu lợi nhuận nhờ sự tăng giá cổ phiếu trong tương lai”.
Trong Thư thường kỳ T8 Trung tâm tư vấn đầu tư đã chọn 2 doanh nghiệp để phân tích chi tiết:
– TCB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương
– VNM – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)

Xem danh mục tại đây

DMCA.com Protection Status