Hợp tác cùng phát triển

DANH MỤC MẪU – THƯ THƯỜNG KỲ DANH MỤC ĐẦU TƯ HƯỞNG CỔ TỨC T10.2020

Danh mục mẫu 25/10/2020    350

Chia sẻ

Mô hình công ty cổ phần là một trong những bước tiến vĩ đại trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và mục đích ban đầu của việc các cổ đông góp vốn để cùng nhau kinh doanh là kỳ vọng sau này sẽ được hưởng thành quả lợi nhuận thông qua cổ tức. Sau này, khi thị trường tài chính phát triển, thì các cổ đông mới có thể dễ dàng mua bán cổ phần và có thêm phần thu nhập từ chênh lệch giá. Đầu tư hưởng cổ tức chính là quay trở về với bản chất nguyên thủy nhất của việc đầu tư và cũng chính là “bước tường thành” vững chắc nhất để các cổ đông tin tưởng đầu tư vào doanh nghiệp. Cũng chính dựa trên quan điểm này, phòng Quản lý tài sản thuộc VNDIRECT đã xây dựng danh mục đầu tư mẫu theo chiến lược đầu tư hưởng cổ tức với những tiêu chí khắt khe và đã được kiểm chứng để gửi tới khách hàng như sau:
Trong Thư thường kỳ T9 Trung tâm tư vấn đầu tư đã chọn 2 doanh nghiệp để phân tích chi tiết:
– FPT – Công ty Cổ phần FPT
– VCS – Công ty Cổ Phần Vicostone

Xem danh mục tại đây

DMCA.com Protection Status