Hợp tác cùng phát triển

DANH MỤC MẪU – THƯ THƯỜNG KỲ DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ T6.2021

Danh mục mẫu 27/06/2021    422

Chia sẻ

“Benjamin Graham- “ông tổ” của trường phái đầu tư giá trị đã từng khẳng định: “Đầu tư khác với đầu cơ cổ phiếu đó là nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng cổ phiếu với thời gian nắm giữ phù hợp để kỳ vọng có được lợi nhuận thỏa đáng”. Có nghĩa, Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ doanh nghiệp trước khi mua cổ phiếu, mua cổ phiếu có giá trị nội tại hợp lý, và nắm giữ bất chấp những biến động khó lường của giá cổ phiếu trong ngắn hạn để cổ phiếu có thời gian tăng giá. Việc phân tích đầu tư cẩn thận và chi tiết để hiểu rõ ngành nghề và doanh nghiệp mang đến sự yên tâm cho Nhà đầu tư. Nếu Nhà đầu tư không có đủ thời gian để nghiên cứu cổ phiếu, nhưng vẫn muốn đầu tư theo chiến lược đầu tư giá trị, các bạn có thể tham khảo danh mục “Đầu tư tăng trưởng” của Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư thuộc VNDIRECT. Trong Thư thường kỳ T6 Trung tâm tư vấn đầu tư đã chọn 2 doanh nghiệp để phân tích chi tiết:
– DHG – Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
– DGC – Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang ”

Xem chi tiết danh mục tại đây

DMCA.com Protection Status