Hợp tác cùng phát triển

CRE – Những điểm chính trong ĐHCĐ 2021

Báo cáo phân tích DN 13/04/2021    598

Chia sẻ

 • CRE đặt mục tiêu lợi nhuận ròng (LNR) năm 2021 đạt 408 tỷ đồng (+36% svck), tương đương 111,5% dự phóng của chúng tôi.
 • ĐHCĐ đã thông qua đề xuất tăng vốn thêm 35,8% lên 3.643 tỷ đồng trong năm 2021
 • Duy trì khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu là 33.700 đồng/cp

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND32.000

VND33.700

3,1%

TRUNG LẬP 

BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu mảng môi giới quý 1/2021 tăng mạnh 226% svck , cao hơn dự phóng của chúng tôi

 • CRE ước tính doanh thu môi giới quý 1/2021 đạt khoảng 500 tỷ đồng, tăng 226% svck, được hỗ trợ bởi số lượng giao dịch BĐS trong kỳ tăng 101,2% svck lên 2.835 đơn vị.
 • Đặc biệt trong tháng 3/2021, CRE đã ghi nhận kết quả kinh doanh môi giới ấn tượng với 1.047 giao dịch (+101,7% svck), đem lại khoảng 250 tỷ đồng doanh thu, mức cao nhất kể từ khi thành lập công ty.

Ban lãnh đạo CRE đặt mục tiêu LNR năm 2021 đạt 408 tỷ đồng, cao hơn 15% sv kế hoạch trước đó

 • CRE đặt kế hoạch doanh thu và LNR năm 2021 đạt lần lượt 5.000 tỷ đồng (+136,2% svck) và 408 tỷ đồng (+36% svck). Như vậy, kế hoạch LNR mới đã cao hơn lần lượt 15% và 11,5% sv tài liệu ĐHCĐ trước đó và dự phóng của chúng tôi.
 • CRE sẽ đẩy mạnh hợp tác với Vinhomes (VHM VN, Khả quan) trong năm 2021 và dự kiến thu về được khoảng 500-600 tỷ đồng doanh thu từ việc phân phối danh mục dự án của nhà phát triển BĐS này.
 • Trong năm 2022, ban lãnh đạo CRE kỳ vọng doanh thu của công ty sẽ đạt mức 8.500-10.000 tỷ đồng.

ĐHCĐ chấp thuận việc tăng vốn thêm 35,8% lên 3.643 tỷ đồng trong năm 2021, trong đó:

 • Khoảng 4.799.990 cổ phiếu (tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến được phát hành với giá 10.000 đồng/cp cho người lao động của công ty.
 • Công ty sẽ phát hành 91.199.810 cổ phiếu (tương đương 95% cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cp.
 • Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

Đọc báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status