Hợp tác cùng phát triển

CÔNG BỐ THÔNG TIN – Giá khởi điểm chào bán cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

Thông tin đấu giá/ IPO 28/02/2018    399

Chia sẻ

CÔNG BỐ THÔNG TIN – Giá khởi điểm chào bán cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

 

Giá Đặt Mua của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh không thấp hơn Giá Khởi Điểm và Giá Sàn của cổ phiếu BMP tại ngày chào bán (09/03/2018).

Link thông báo tại website SCIC xem tại đây: http://www.scic.vn/index.php/investment/1266-thong-bao-gia-kh-i-di-m-chao-ban-c-ph-n-cong-ty-c-ph-n-nh-a-binh-minh.html

Quý khách có thể xem thêm chi tiết thông báo tại đây!

DMCA.com Protection Status