Hợp tác cùng phát triển

Chiến lược thị trường – Đánh giá tác động của xung đột địa chính trị đối với các ngành kinh tế

  • Chúng tôi đưa ra nhận định về tác động của các biện pháp trừng phạt lên Nga và giá hàng hóa tăng cao đối với các ngành kinh tế Việt Nam.
  • Chúng tôi cho rằng các ngành có khả năng được hưởng lợi từ việc giá hàng hóa tăng bao gồm dầu khí, thép và phân bón.
  • Mặt khác, chúng tôi nhận thấy các tác động tiêu cực nhẹ đến mảng dầu ăn, sản xuất thức ăn chăn nuôi và du lịch hàng không.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status