Hợp tác cùng phát triển

Tôi có thể mua cổ phiếu của VNDIRECT bằng cách nào?

02/10/2019    152

Chia sẻ

Để thuận tiện nhất, cổ đông có thể mua cổ phiếu của VNDIRECT bằng cách mở tài khoản và đặt lệnh mua cổ phiếu VND tại VNDIRECT. Ngoài ra, cổ đông cũng có thể mở tài khoản và đăt lệnh mua cổ phiếu VND tại các công ty chứng khoán khác.

 

DMCA.com Protection Status