Hợp tác cùng phát triển

Tên giao dịch chính thức của VNDIRECT là gì? Ngoài ra còn những cách gọi nào khác?

02/10/2019    4843

Chia sẻ

Tên giao dich chính thức bằng Tiếng Việt của VND là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Tên Tiếng Anh: VNDIRECT Securities Corporation

Tên viết tắt: VNDS

Mã chứng khoán: VND (HOSE)

DMCA.com Protection Status