Hợp tác cùng phát triển

Cập nhật Mùa kết quả kinh doanh Q2/2021

Báo cáo chiến lược 23/07/2021    1592

Chia sẻ

Kính gửi các nhà đầu tư,

Mùa Kết quả kinh doanh Quý 2/2021 đã bắt đầu trong tuần này với tăng trưởng lạc quan ở những nhóm ngành lớn. Nhằm cung cấp bức tranh tăng trưởng toàn thị trường cho nhà đầu tư, chúng tôi theo dõi liên tục kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên cả HOSE, HNX và UPCOM và cập nhật cho nhà đầu tư trong những email tiếp theo.

Đến ngày 23/7/2021, 275 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, tương ứng với 15% tổng số cổ phiếu và 16% tổng vốn hóa toàn thị trường.

Hình 1: Tổng quan tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường Q2/2021 (cập nhật đến 23/7/2021)

Vốn hóa lớn: Vốn hóa thị trường lớn hơn 10.000 tỷ

Vốn hóa vừa: Vốn hóa thị trường nằm trong khoảng 1.000 tỷ và 10.000 tỷ đồng

Vốn hóa nhỏ: Vốn hóa thị trường nhỏ hơn 10.000 tỷ đồng.

Hình 2: Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng theo quý toàn thị trường

Nguồn: VNDIRECT Research, Báo cáo công ty

Ghi chú: KQKD Q2/21 được cập nhật dựa trên các doanh nghiệp đã công bố đến thời điểm hiện tại.

 

Hình 3: Kết quả kinh doanh Q2/2021 theo nhóm ngành

Nguồn: VNDIRECT Research, Báo cáo công ty

Ghi chú: KQKD Q2/21 được cập nhật dựa trên các doanh nghiệp đã công bố đến thời điểm hiện tại.

DMCA.com Protection Status