Hợp tác cùng phát triển

C4G – Cập nhật – 14/05/2019

Báo cáo phân tích DN 14/05/2019    391

Chia sẻ

  • Năm 2018, C4G ghi nhận 3.126 tỷ đồng doanh thu (-22,8% yoy) và 136 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+2,2% yoy). Quý 1/2019, doanh thu và lợi nhuận ròng của C4G lần lượt đạt543 tỷ đồng (-12,3% yoy) và 40 tỷ đồng (+7,5% yoy).Năm 2019, C4G sẽ có thêm các yếu tố tích cực trong hoạt động kinh doanh.
  • Chúng tôi dự phóng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 34,3% trong năm 2019. Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu cho C4G là 11.200 đồng/cổ phiếu so với báo cáo trước
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND10.200 VND11.200 11,1% NẮM GIỮ CÔNG NGHIỆP

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status