Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo ETF: Khi thủy triều rút

Báo cáo chiến lược 09/04/2020    518

Chia sẻ

  • Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) thu hẹp quy mô tại các thị trường Đông Nam Á vì dịch Covid-19.
  • Giá trị tài sản ròng mỗi chứng chỉ quỹ của các quỹ ETF ngoại giảm mạnh với mức giảm trung bình là 29% theo diễn biến thị trường trong Q1/2020.

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) thu hẹp quy mô tại các thị trường Đông Nam Á vì dịch Covid-19

Theo tính toán của chúng tôi, trong Q1/2020, giá trị dòng vốn ETF rút khỏi các thị trường mới nổi và cận biên tại khu vực Đông Nam Á đạt 283 triệu USD, chiếm khoảng 3,7% so với tổng giá trị bán ròng của khối ngoại tại các thị trường này. Chúng tôi nhận thấy mặc dù giá trị dòng vốn ETF rút khỏi Việt Nam chỉ đứng thứ 4 trong 5 thị trường, tuy nhiên, tỷ lệ giá trị dòng vốn ETF so với giá trị bán ròng của khối ngoại lại đứng đầu khu vực, đạt mức 10,3%. Điều này có thể lý giải bởi ETF là sản phẩm đầu tư đã thu hút được dòng vốn lớn đổ vào Việt Nam trong giai đoạn trước đây. Trong vòng 3 năm qua, từ Q1/2017 đến Q4/2019, giá trị dòng vốn ETF đổ vào Việt Nam đứng đầu khu vực khi so với giá trị vốn hoá, đạt 0,55%.

Nguồn: VND Research, Bloomberg

Chúng tôi ước tính quỹ ETF VN30 và 3 quỹ ETF ngoại gồm VNM ETF, FTSE VN ETF và Premia VN ETF đã rút ròng 47,4 triệu USD trong Q1-2020. Trong đó, chủ yếu giá trị rút ròng đến từ VNM ETF và FTSE VN ETF khi tổng giá trị rút ròng của 2 quỹ này đạt 49,5 triệu USD trong Q1/2020.

Nguồn: VND Research, Bloomberg

Giá trị tài sản ròng mỗi chứng chỉ quỹ của các quỹ ETF ngoại giảm mạnh với mức giảm trung bình là 29% theo diễn biến thị trường trong Q1/2020

Trong khi VN-Index giảm 27% kể từ đầu năm tới nay, giá trị tài sản ròng mỗi chứng chỉ quỹ của các quỹ ETF ngoại tại Việt Nam đã giảm mạnh với mức giảm trung bình đạt 29%, trong đó giá trị tài sản ròng của VNM ETF giảm mạnh nhất với mức giảm 31,2% trong Q1/2020.

Giá trị được tái cơ sở về 100 vào ngày 31/12/2019 để so sánh
Nguồn: VND Research, Vaneck Vectors, Xtracker, Premia-partners

Tính đến ngày 6/4/2020, tổng giá trị tài sản do các quỹ ETF ngoại quản lý đạt 373 triệu USD, chủ yếu nắm giữ các cổ phiếu lớn của thị trường gồm VIC, VNM và VHM. Nhóm 3 cổ phiếu này chiếm khoảng 32% tổng giá trị tài sản của các ETF ngoại.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status