Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – SHB có thể được thêm vào V.N.M ETF

Báo cáo chiến lược 30/11/2020    778

Chia sẻ

  • FTSE ETF (FTSE VN Index) và V.N.M ETF (MVIS VN Index) sẽ thực hiện review Q4/20 và công bố kết quả review danh mục định kỳ vào ngày 4/12 và 11/12 sắp tới.
  • SHB có cơ hội được thêm vào MVIS Vietnam Index trong khi không có sự thay đổi danh mục đối với FTSE VN ETF.

MVIS Vietnam Index: bổ sung SHB

Đối với việc tái cơ cấu V.N.M ETF, SHB đủ điều kiện để được đưa vào danh mục V.N.M ETF khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vào rổ chỉ số MVIS Vietnam Index và nằm ở top 85% giá trị vốn hoá điều chỉnh freefloat trong danh sách các cổ phiếu đủ tiêu chuẩn sàng lọc sơ bộ của MVIS Vietnam Index.

Chúng tôi dự báo tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong MVIS Vietnam Index sẽ ở mức 67% tổng giá trị danh mục với 16 cổ phiếu Việt Nam.

Chúng tôi ước tính V.N.M ETF sẽ mua vào khoảng 22 triệu cổ phiếu SHB, tương đương với khoảng 4% tổng giá trị của quỹ V.N.M.

FTSE Vietnam Index: Không thay đổi

Dựa trên dữ liệu ngày 26/11/20, chúng tôi ước tính không có sự thay đổi trong danh mục của FTSE Vietnam. PDR đã đáp ứng yêu cầu thanh khoản trong kỳ review này, tuy nhiên do đã bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index trong Q2/20 nên PDR phải vượt qua yêu cầu thanh khoản trong 2 kỳ liên tiếp để có thể trở lại rổ chỉ số này một lần nữa.

DMCA.com Protection Status