Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – HSG và PDR trở thành điểm sáng

Báo cáo chiến lược 25/05/2021    827

Chia sẻ

  • FTSE ETF (FTSE VN Index) và V.N.M ETF (MVIS VN Index) sẽ thực hiện sàng lọc rổ cổ phiếu định kỳ và công bố vào ngày 4/6 và 11/6 sắp tới.
  • HSG sẽ được đưa vào chỉ số FTSE Vietnam Index trong khi DXG bị loại trong kỳ xem xét này. Đối với V.N.M ETF, PDR, HSG và KDH sẽ được thêm vào quỹ.
  • HSG và PDR là các cổ phiếu thu hút dòng tiền nhất trong kỳ xem xét này.

FTSE Vietnam Index: HSG được thêm vào, DXG được đưa ra
Đối với việc tái cơ cấu FTSE ETF, HSG đủ điều kiện để được đưa vào danh mục ETF khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index. Ngược lại, DXG sẽ bị đưa ra khỏi FTSE ETF sau khi rơi vào diện cảnh báo của HOSE do lợi nhuận âm trong năm 2020.
Chúng tôi ước tính FTSE ETF sẽ mua vào khoảng 2,7 triệu cổ phiếu HSG, và bán khoảng 4,0 triệu cổ phiếu DXG trong đợt tái cơ cấu ETF lần này

V.N.M ETF: PDR, HSG và KDH có thể được thêm vào danh mục
Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 21/05/2021, chúng tôi ước tính PDR, HSG và KDH sẽ được thêm vào V.N.M ETF trong đợt xem xét này khi các cổ phiếu này đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành cổ phiếu thành phần của MVIS Index, là chỉ số cơ sở của quỹ V.N.M ETF. Chúng tôi ước tính tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong quỹ sẽ ở mức 70% với số cổ phiếu là 19.
Chúng tôi ước tính PDR, HSG và VNM sẽ có lực mua ròng lớn nhất về giá trị từ 2 quỹ ETF, trong khi HPG và NVL sẽ chịu áp lực bán ròng mạnh trong kỳ xem xét Q2/21 này.

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status