Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF: GEX nhiều khả năng bị loại khỏi FTSE Vietnam Index

Báo cáo chiến lược 21/11/2019    509

Chia sẻ

  • FTSE ETF (FTSE Vietnam Index) và V.N.M ETF (MVIS Vietnam Index) sẽ lần lượt công bố kết quả review danh mục đầu tư của họ vào ngày 6 tháng 12 và ngày 13 tháng 12 tới đây
  • GEX nhiều khả năng sẽ bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index do không đáp ứng được các yêu cầu về thanh khoản
  • Chúng tôi ước tính VIC, HPG và NVL sẽ được FTSE ETF mua ròng mạnh trong khi GEX, MSN và VHM sẽ bị bán ra nhiều trong đợt review lần này
  • Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi nào trong danh sách các cổ phiếu Việt Nam có mặt trong danh mục MVIS Vietnam Index
  • Chúng tôi ước tính VIC, VNM, SSI, NVL và HPG có thể được V.N.M ETF mua vào mạnh trong đợt review lần này

FTSE Vietnam Index: Loại GEX – Không thêm cổ phiếu nào

Dựa trên dữ liệu giá đóng cửa ngày 15/11/2019, GEX nhiều khả năng sẽ bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index do không đáp ứng được các yêu cầu về thanh khoản. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân phiên của cổ phiếu GEX trong 3 tháng gần nhất chỉ đạt 0,4 triệu USD/phiên, thấp hơn yêu cầu tối thiểu để được ở lại danh mục FTSE Vietnam Index là khoảng 0,6 triệu USD/phiên (0,6 triệu USD/phiên xấp xỉ 20% giá trị giao dịch bình quân phiên của các cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index hiện tại).
Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy không có cổ phiếu nào đáp ứng đủ điều kiện để được thêm vào FTSE Vietnam Index lần này.
Chúng tôi ước tính VIC, HPG và NVL sẽ được FTSE ETF mua ròng mạnh trong khi GEX, MSN và VHM sẽ bị bán ra nhiều trong đợt review lần này.

MVIS Vietnam Index: Không thêm không bớt cổ phiếu Việt Nam

Đối với đợt cơ cấu lần này của V.N.M ETF, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi nào trong danh sách các cổ phiếu Việt Nam có mặt trong danh mục MVIS Vietnam Index. Đồng thời, chúng tôi ước tính tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong MVIS Vietnam Index có thể được nâng lên 72,2% từ mức hiện tại là 70,7%, theo đó thì V.N.M ETF có thể mua ròng khoảng 6,8 triệu USD cổ phiếu Việt Nam trong đợt review lần này (giả định số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành không đổi).
Chúng tôi ước tính VIC, VNM, SSI, NVL và HPG có thể được V.N.M ETF mua vào mạnh trong đợt review lần này.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status