Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – GEX có thể được thêm vào FTSE VN Index

  • FTSE ETF (FTSE VN Index) và V.N.M ETF (MVIS VN Index) sẽ công bố kết quả review danh mục định kỳ vào ngày 4/9 và 11/9 sắp tới.
  • GEX có thể được thêm vào FTSE VN Index trong khi sẽ không có sự thay đổi thành phần nào đối với V.N.M ETF.

FTSE Vietnam Index: GEX có thể được thêm vào

Dựa trên dữ liệu tại ngày 21/08/2020, GEX có khả năng được thêm vào FTSE Vietnam Index vì đáp ứng các tiêu chí về tính thanh khoản với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong ba tháng vừa qua đạt 56 tỷ đồng, cao hơn mức yêu cầu để được đưa vào FTSE Vietnam Index. Chúng tôi ước tính FTSE VN ETF sẽ mua khoảng 2,6 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 1,1% giá trị tài sản của quỹ ETF này.

Hình 1: Dự báo hoạt động giao dịch của quỹ FTSE ETF trong kỳ review tới

MVIS Vietnam Index: Không thay đổi thành phần

Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi nào trong danh sách các cổ phiếu Việt Nam có mặt trong danh mục MVIS Vietnam Index. Đồng thời, chúng tôi dự báo tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong MVIS Vietnam Index sẽ ở mức 67% tổng giá trị danh mục.

Hình 2: Dự báo hoạt động giao dịch của quỹ V.N.M ETF trong kỳ review tới

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status