Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – Tỷ trọng nhóm ngân hàng gia tăng trong rổ VN30

  • HOSE đã công bố thành phần chỉ số VN30 mới vào ngày 18/07/2022, theo đó, VIB chính thức thay thế PNJ từ ngày 01/08/2022.
  • Với số liệu tính đến ngày 19/7/2022, chúng tôi ước tính khoảng 12,5 triệu cổ phiếu VIB sẽ được mua vào trong khi 3,5 triệu cổ phiếu PNJ sẽ được bán bởi các quỹ ETF trong đợt xem xét định kỳ này.

Chỉ số VN30: Tỷ trọng ngân hàng gia tăng

Với việc VIB thay thế PNJ trong VN30 Index, hiệu lực từ ngày 01/08/2022, số lượng cổ phiếu Ngân hàng trong chỉ số VN30 sẽ là 11 cổ phiếu, với giá trị vốn hóa khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, chiếm 38,6% vốn hóa thị trường của chỉ số VN30 (lớn hơn 1,3 điểm % so với danh mục chỉ số VN30 trước thay đổi).

So với VNIndex, ngành Ngân hàng trong chỉ số VN30 đóng vai trò quan trọng hơn (38,6% so với 31,2% giá trị vốn hóa thị trường trong VNIndex) do 1) Ngành ngân hàng đóng vai trò cốt lõi trong nền kinh tế Việt Nam và các cổ phiếu ngân hàng thường có quy mô vốn hóa thị trường lớn, 2) ngành Công nghiệp (chiếm 5,3% vốn hóa thị trường trong VNIndex) không có cổ phiếu nào xuất hiện trong VN30 khiến cho tỷ trọng của ngành Ngân hàng trong VN30 lớn hơn.

Đối với chỉ số VNDiamond, với danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số không thay đổi, cũng sẽ được cập nhật dữ liệu tỷ trọng mới nhất trong đợt xem xét định kỳ chỉ số lần này.

Các quỹ ETF xây dựng trên chỉ số VN30 và chỉ số VNDiamond có thể mua 12,5 triệu cổ phiếu VIB và bán 3,5 triệu cổ phiếu PNJ.

Các quỹ ETF xây dựng trên chỉ số VN30, với tổng giá trị tài sản ròng là 8.375 tỷ đồng (bao gồm ETF DCVFM VN30, ETF SSIAM VN30, ETF FUEMAV30 và ETF KIM Growth VN30) và ETF DCVFM VNDiamond xây dựng trên VNDiamond Index, với giá trị tài sản ròng là 17.236 tỷ, sẽ cân bằng lại danh mục đầu tư của mình vào 29/07/2022.

Chúng tôi ước tính các quỹ ETF sẽ mua khoảng 12,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương khoảng 305 tỷ đồng trong khi bán ra khoảng 3,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 394 tỷ đồng trong đợt xem xét định kỳ này.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status