Hợp tác cùng phát triển

ACV – KQKD 6T2018 tăng trưởng ổn định – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 09/08/2018    193

Chia sẻ

  • Lợi nhuận trước thuế Q2/2018 của ACV tăng 49,3% yoy. Nếu không tính đến lãi do chênh lệch tỷ giá thì lợi nhuận ròng 6T2018 đạt 48,9% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Số lượng hành khách trong 6T2018 tăng chậm so với 6T2017 nhưng vẫn phù hợp với dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi giữ khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 112.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 27,3%.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND88.000

VND112.000

1,14%

KHẢ QUAN 

HÀNG KHÔNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status