Hợp tác cùng phát triển

ACV – Bất ổn từ dịch bệnh làm chậm đà phục hồi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 09/02/2021    575

Chia sẻ

  • ACV ghi nhận doanh thu 7.784 tỷ đồng và LN ròng 1.718 tỷ đồng trong năm 2020, hoàn thành 77,8% dự phóng của chúng tôi.
  • Trong tháng 12/2020, Thủ tướng đã chấp thuận việc giao cho ACV quản lý tài sản khu bay, điều này sẽ mở ra cơ hội niêm yết tại HSX cho ACV.
  • Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN nhưng giảm giá mục tiêu 0,8% xuống 87.500 đồng/cp do điều chỉnh giảm dự báo lưu lượng khách 2021-2023.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND 74.500

VND 87.500

0%

KHẢ QUAN

Công nghiệp

KQKD 2020 thấp hơn dự kiến do lỗ tỷ giá

Trong Quý 4/2020, lưu lượng hành khách nội địa của ACV đã vượt thời điểm trước dịch 2,3% svck và tăng 30,8% sv quý trước. Trong khi đó, các đường bay quốc tế vẫn bị đóng băng. Doanh thu và LN ròng trong Quý 4/2020 giảm lần lượt 64,8% svck và 84,6% svck, tuy nhiên LN ròng tăng 149,8% so với Quý 3/2020.

Trong cả năm 2020, tổng lưu lượng khách thông quan giảm 37,8% svck, trong đó khách nội địa giảm 22,5% svck và khách quốc tế giảm 78,5% svck, khiến doanh thu và LN ròng của ACV giảm lần lượt 57,5% svck và 79,0% svck. LN ròng ACV đạt 77,8% dự phóng của chúng tôi do lỗ từ chênh lệch tỷ giá cao hơn dự kiến đến từ khoản vay nợ bằng đồng Yên của ACV.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng lưu lượng khách trong 2021-2023

Chúng tôi giảm dự phóng lưu lượng khách nội địa giai đoạn 2021-2023 0,8-0,7% do dịch Covid bùng phát vào cuối tháng 1/2021. Chúng tôi giảm dự phóng lưu lượng khách quốc tế 2021-2023 29,5%-3,2% do dự báo Việt Nam mở lại đường bay quốc tế chậm hơn. Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng lượng khách nội địa bằng 119,7% mức cơ sở năm 2019 trong khi lượng khách quốc tế bằng 93,8% mức năm 2019.

ACV chính thức được giao quản lý tài sản khu bay

Trong tháng 12/2020, Thủ tường đã chấp thuận việc giao cho ACV quản lý tài sản khu bay ở 22 sân bay của Việt Nam đến tháng 12/2025. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này sẽ giúp ACV trong: 1) loại bỏ ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán năm, điều đã gây cản trở chính trong việc niêm yết trên HSX của ACV, và 2) ACV sẽ chủ động trong quản lý và bảo trì tài sản khu bay để đảm bảo tăng trưởng lưu lượng hàng không trong những năm tới.

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 87.500 đồng/cổ phiếu

Chúng tôi giảm dự phóng EPS 2021 15,5%, tăng dự phóng EPS 2022-2023 3,5%/0,7% do giảm dự phóng lượng hành khách và điều chỉnh tiến độ giải ngân dự án Long Thành. Rủi ro giảm giá gồm: 1) bất ổn từ dịch bệnh, 2) đồng Yên mạnh hơn dự kiến và 3) tiến độ xây dựng Long Thành chậm hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status